കിണറ്റിൽ വീണ ആനയുടെ ദാരുണമായ അവസ്ഥ ആരും കാണാതെ പോകല്ലേ.. !

ആനകൾ വളരെ അതികം ഉള്ള നാടാണ് നമ്മുടെ കേരളം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മൾ മലയാളികളിൽ മിക്ക ആളുകൾക്കും ആനകളുടെ ജീവിത രീതിയെ കുറിച്ചും, സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചും എല്ലാം അറിയാം. ഉത്സവ പറമ്പുകളിൽ ആനക്കൽ കാണാൻ എത്തുന്നവരും ഒരുപാട് ഉണ്ട്.

എന്നാൽ അതെ സമയം ആനകളെ ഒരുപാട് പേടിയോടെ കാണുന്ന ഒരു സമൂഹവും കാടിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ കുഴിയിൽ വീണ ആനയുടെ കഷ്ടപാടാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആകുന്നത്. ആനയെ കുഴിയിൽ നിന്നും കയറ്റാനായി നാട്ടുകാർ.

പാല്പോഴും നമ്മൾ മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കുകയും, കൊല പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അപകടത്തിൽ പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഇത്തരം ജീവികളെ കാണുമ്പോൾ കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് പോകും. വീഡിയോ

English Summary:_ Our Kerala is a land where elephants are very rich. Therefore, most of us People in Malayalam know everything about the way of life and nature of elephants. There are many who come to see anakal in the festive fields.

But at the same time, there is also a community that treats elephants with great fear and is alive in areas close to the forest. But now here’s the suffering of an elephant that fell into a ditch that is going viral on social media. Locals to get the elephant out of the pit.