ഈ സ്നേഹം ആരും കാണാതെ പോകല്ലേ…(വീഡിയോ)

നമുക്ക് എല്ലാകാലത്തും കൂടെയുണ്ടെന്നും എന്തിനും ഏതിനും കൂടെ കാണുമെന്നും വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരേ ഒരു ബന്ധമേ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉള്ളൂ. അത് വിലമതിക്കാനാവാത്ത സൗഹൃദങ്ങളാണ്. പലർക്കും പല വിധത്തിലാണ് സൗഹൃദങ്ങൾ ഉള്ളത്. ചിലർ എപ്പോഴും എല്ലാത്തിനും കൂടെ കാണണമെന്നില്ല. അകന്നു നിന്നാൽ കൂടി നമുക്ക് ഒരു ആപത്തു വന്നാൽ ഓടിയെത്തുന്നവർ ആയിരിക്കും അവർ. അതുപോലെതന്നെ ചെറുപ്പംമുതലേ കൂടെ കൂടിയ വരും, പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്ന് നമുക്ക് അടർത്തി മാറ്റാൻ കഴിയാത്തവിധം നമ്മളെ അവരുടെ സൗഹൃദത്തിൽ നിറയ്ക്കുന്ന വരും. അങ്ങനെ അളക്കാനാവാത്ത പല മാനങ്ങളാണ് സൗഹൃദത്തിന് ഉള്ളത്. അത്തരത്തിൽ ഒരു വിചിത്രമായ സ്നേഹബന്ധം ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്.

മൃഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സൗഹൃദ കഥയാണ് ഇത്. ഒരു കുരങ്ങനും ആമയും ആണ് ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ. കുരങ്ങനും, ആമയും തമ്മിൽ ഉള്ള രസകരമായ സൗഹൃദത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി മാറി കൊണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. കുരങ്ങൻ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം തന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആമക്കും കൊടുത്ത് പങ്കിട്ട് കഴിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ അപൂർവ്വമായ ഈ സൗഹൃദം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.