ആനയുടെ അവസാനം നിമിഷങ്ങൾ, ഒന്നും ചെയ്യാനാകാതെ പാപ്പാൻ..(വീഡിയോ)

ആനകളെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ് നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും. ഉത്സവത്തിനായി കൊട്നുവരുന്ന ആനയെ കാണാനായി എത്തുന്നത് നിരവധി ആളുകളാണ്. ആനയുടെ പാല്പോഴും നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം ഒരിക്കലും ആളാകാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും ആണ്.

നാട്ടുകാരുടെ പ്രിയപെട്ടവനായ പ്ലാക്കാട് വേലായുധൻ എന്ന അവസാനം നിമിഷങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി മാറി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആനകളെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ് നമ്മൾ എന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ പലർക്കും കണ്ടുനിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത നിമിഷങ്ങളാണ് ഇത്. ചെരിഞ്ഞു എന്ന വാർത്ത കേട്ട് എത്തിയത് നിരവധിആളുകളാണ്. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു..


English Summary:- Most of us are very fond of elephants. A large number of people come to see the elephant that comes to the fore for the festival. The love we show even when it comes to elephant milk is so much that we can never be a person.

The last moments of Plakkad Velayudhan, a favourite of the locals, are now making waves on social media. These are moments that many people can’t stand to watch because we love elephants a lot. Many people came to hear the news of the tilting.

Leave a Reply

Your email address will not be published.