7 ദിവസം കൊണ്ട് ഷുഗർ കുറക്കാൻ ഈ ഒറ്റമൂലി ഉണ്ടായാൽ മതി…

എത്ര കടുത്ത ഷുഗറും ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് പമ്പകടക്കും. അത്തരത്തിൽ ഒരു മരുന്നും ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. എത്ര കടുത്ത ഷുഗറും ഇതുകൊണ്ട് മാറും. അതിനായി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒന്നാണിത്. നമുക്കറിയാം രക്തത്തില്‍ ഗ്ലൂക്കൊസിന്റെ അളവ് കൂടിയ അവസ്ഥയാണ് പ്രമേഹം അഥവാ ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത്. കുട്ടികള്‍ മുതല്‍ പ്രായമായവര്‍ വരെ എല്ലാവരിലും കണ്ട് വരുന്ന ഒരു രോഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇത്.

ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനായി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ അനജത്തിന്റെ അളവിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസത്തിന് അനുസരിച്ച് പ്രമേഹം കൂടിയും കുറഞ്ഞുമിരിക്കും. ഇത് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ശരീരത്തിന് പ്രശ്നം. ആവശ്യമായ അളവിൽ ശരീരത്തിൽ ഷുഗർ കണ്ടെന്റ് ഉണ്ടാകണം. രക്തത്തില്‍ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവു കൂടുന്നതോടെ ഇടക്കിടെ മൂത്രഒഴിക്കല്‍, കൂടിയ ദാഹം, വീശപ്പ് എന്നിവയാണ് പ്രമേഹത്തിന്റെ സാധാരണയായി കണ്ട് വരുന്ന ലക്ഷണങ്ങള്‍. കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ഒരേപോലെ പ്രശ്നം ഉള്ള ഒന്നാണ് ഷുഗർ.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കുകയും വേണം. അത്തരത്തിൽ ഷുഗറിന് അളവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന കുറച്ച് വീട്ടുവൈദ്യങ്ങൾ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. ചിറ്റാമൃത് ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം കഴിക്കുന്നതും മറ്റുമായി നിരവധി ടിപ്പുകളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അത് അറിയാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കണ്ടുനോക്കൂ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.