അലർജി, ആസ്മ എന്നിവക്ക് പൂർണമായ പരിഹാരം…

അലർജി ആസ്ത്മ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് ഉത്തമ പരിഹാരവും ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഇന്ന് മിക്കവരിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് തുമ്മൽ അലർജി അതുപോലെ ശ്വാസംമുട്ടൽ ഒക്കെ. ശ്വാസംമുട്ടലിന്റെ അളവ് കൂടുന്നത് ആസ്മ യിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പലതരം അലർജികൾ ആണ് ഇതിന് കാരണമാകുന്നത്. പൊടിയുടെ അലർജി, മണ്ണിന്റെ അലർജി അങ്ങനെ പലതും ശ്വാസംമുട്ടുന്ന ഇട വരുത്താറുണ്ട്.

ആസ്മ കൊച്ചുകുട്ടികളിൽ വരെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗമാണ്. ഇത് ആവശ്യമായ ചികിത്സകൾ നൽകി മാറ്റി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പരിഹാരവും ആയിട്ടാണ്. അതിനായി ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആടലോടകത്തിന്റെ ഇലയാണ്. ആടലോടകത്തിന്റെ ഇല ഒരു നല്ല ഔഷധമാണ്. ഇത് ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞ് ഇതിന്റെ ചാറ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്.

എന്നിട്ട് അല്പം ആട്ടിൻപാലിൽ ഇത് ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് ആസ്ത്മ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ മാറാൻ സഹായിക്കും. ആട്ടിൻപാലിൽ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ തേനിൽ ചാലിച്ച് കഴിച്ചാലും മതി. അതുപോലെ ദിവസവും തുളസിനീര് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. രാവിലെയും വൈകിട്ടും വെറും വയറ്റിൽ തുളസി നീര് കഴിക്കുന്നത് ഈ അസുഖങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ്. ഇതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടുനോക്കൂ….

Leave a Reply

Your email address will not be published.