ഒരു ആഴ്ച്ച മാത്രം മതി കഷണ്ടി തലയിലും മുടി വേഗത്തില്‍ വളരും

നിങ്ങൾ അമിതമായി മുടി കൊഴിച്ചിൽ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങളുടെ തലയോട്ടി കാണാൻ കഴിയുമോ? എന്നാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. വളരെയധികം മുടി കൊഴിയുന്നത് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിലെ ലളിതമായ മാറ്റങ്ങൾ, ഹെയർ കെയർ ദിനചര്യ, ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാം പലപ്പോഴും ഇത്തരം അവസ്ഥകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇനി പറയുന്ന ചില നാടൻ പൊടിക്കൈകൾ മുടി കൊഴിച്ചിലിനെ മന്ദഗതിയിലാക്കുകയും മുടി വീണ്ടും വളർത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.

മുടി കൊഴിച്ചിലിനുള്ള കാരണങ്ങൾ വ്യാപകമായി വ്യത്യാസപ്പെടാം. ഇവയിൽ നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ശീലങ്ങൾ, നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ഭക്ഷണക്രമം, നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥയും എന്നിവ ഉൾപ്പെടാം. മറ്റ് ചില കാരണങ്ങളിൽ സമ്മർദ്ദം, മുടി സംരക്ഷണ ദിനചര്യ, മുടിയിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഹോർമോൺ അളവ്, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം എന്നിവയെല്ലാം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം മുടി തഴച്ചു വളരാനും കഷണ്ടി മരിക്കാനും ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗികം കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.