ഇത് കലർത്തി തേച്ചാൽ നിങ്ങളെ അതിശയിക്കും അളവിൽ വെളുക്കും

വെളുപ്പു നിറം ആഗ്രഹിയ്ക്കാത്തവർ വളരെ ചുരുക്കമായിരിയ്ക്കും ഇതാണ് വെളുപ്പിയ്ക്കുമെന്നവകാശപ്പെട്ടു വരുന്ന ക്രീമുകളുടെ ഉപയോഗം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം.വെളുപ്പുനിറത്തിന് അടിസ്ഥാനമായ പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട്. പാരമ്പര്യം മുതൽ ചർമസംരക്ഷണം വരെ. ഒരു പരിധി വരെ ചർമം വെളുക്കാൻ ചില വഴികളുമുണ്ട്. ചർമസംരക്ഷണത്തിന്റെ ചില അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ.ചർമം വെളുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഇത്തരം ചില അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയൂ,

 

മുഖം കഴുകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അത് വഴി ചർമ്മത്തിൻറെ ശോഭ കെടുത്തുന്ന അഴുക്കും പൊടിയും നീക്കം ചെയ്യാനാവും. നിങ്ങൾക്ക് മുഖക്കുരുവിൻറെ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഇടക്കിടെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് മുഖം കഴുകുക.സ്‌ക്രബ്, മോയിസ്ചറൈസർ എന്നിവ ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നതു ശീലമാക്കുക. സ്‌ക്രബ് മൃതകോശങ്ങൾ നീക്കാൻ സഹായിക്കും. ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഇതു ശീലമാക്കുക. മോയിച്‌സചറൈസർ വരണ്ട ചർമത്തിൽ നിന്നും മോചനം നൽകും. ഇതെല്ലാം ചർമത്തിന്റെ നിറം വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിർമിച്ചു എടുക്കാൻ കഴിയുടെ നിരവധി മരുന്നുകൾ ആണ് ഉള്ളത് പൂർണമായ ഒരു ഫലം തരുന്ന ഒരു മരുന്ന് തന്നെ ആണ് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *