ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഡ്രൈവർ പ്രതീക്ഷിച്ചുകാണില്ല.. (വീഡിയോ)

വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കാൻ നമ്മളിൽ മിക്ക ആളുകൾക്കും ഇഷ്ടമാണ്. എന്നാൽ ബൈക്ക്, കാർ പോലെ ഉള്ള അനായാസം ഓടിക്കാൻ കഴിയുന്ന വാഹങ്ങൾ ഓടിക്കുന്ന പോലെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഓടിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് ട്രക്കുകൾ.

നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് അത്യാവശ്യ സാദനങ്ങൾ അന്യ സംസ്ഥാങ്ങളിൽ നിന്നും കൊടുവരുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. മാസങ്ങളോളം കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് നാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇവിടെ ഇതാ അത്തരത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഡ്രൈവർക്ക് പറ്റിയ ചെറിയ തെറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടായ വലിയ അപകടം. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി മാറുന്നത്. വീഡിയോ

Leave a Reply

Your email address will not be published.