കൊതുക് ശല്യം ഒഴിവാക്കി വീട്ടിൽ സുഗന്ധം ഉണ്ടാകാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ

പല മാരകമായ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന, കൊതുകുകൾ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കൊലയാളികളാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ നിരവധി രാസ അധിഷ്ഠിത ഉൽ‌പന്നങ്ങൾ ഈ മാരകമായ പ്രാണികളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും, ഈ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മ, ഇവ ആരോഗ്യത്തിനും പരിസ്ഥിതിക്കും സുരക്ഷിതമല്ല എന്നതാണ്.ദീർഘനാളത്തെ ഉപയോഗത്തിനു ശേഷം, കൊതുകുകൾ ഈ രാസവസ്തുക്കളോട് പ്രതിരോധം പുലർത്തുന്നത് ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ പിന്നീട് ഫലപ്രദമല്ലാതാക്കുന്നു. കൊതുകുകളെ കൊല്ലുന്നതിനോ അകറ്റുന്നതിനോ വേണ്ടിയുള്ള പ്രകൃതിദത്ത പരിഹാരങ്ങളാണ് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമായ മാർഗ്ഗം.

 

അവ ചിലവ് കുറഞ്ഞതാണെന്ന് മാത്രമല്ല, എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്നതുമാണ്.എന്നാൽനമ്മൾ പുറമെ നിന്നും വാങ്ങുന്ന കൊതിക്കുനിർവരണാ മരുന്നുകൾ എല്ലാം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് തന്നെ അപകടകരം ആണ് , അതിന്റെ പുകയും മറ്റും ശ്വസിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് പലതരത്തിൽ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് , അതുപോലെ തന്നെ വളരെ അതികം എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നിർമിച്ചു എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വസ്തു തന്നെ ആണ് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.