മദം പൊട്ടി നിൽക്കുന്ന ആനയോട് കളിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയിരിക്കും

മദം പൊട്ടി നിൽക്കുന്ന ആനയോട് കളിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയിരിക്കും…! മദം പൊട്ടി നിൽക്കുന്ന ആനയുടെ അടുത്തേക്ക് അതിനെ തളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പാപ്പാൻ ചെല്ലുകയും പിന്നീട് അവിടെ സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച ആണ് നിങ്ങളക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ ആയി സാധിക്കുക. ആ ആനയെ തളയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ച പാപ്പാനെ പോലും ആ ആന വെറുതെ വിട്ടില്ല എന്നത് തന്നെ ആണ് വളരെ അധികം പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവം. പൊതുവെ ആന ഇടയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ എല്ലാം അവിടെ ഉള്ള ജനങ്ങൾ ഉള്പടെ എല്ലാവരും പരിഭ്രാന്തർ ആയി ഓടാറുണ്ട്.

 

എന്നാൽ അങിന് ചിലർക്ക് ഓടാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ആണ് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് , നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ആണ് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആനകൾ കാരണം മരണം, സംഭവിച്ച വാർത്തകളും നമ്മളുടെ അവിടെ ഉണ്ട് , എന്നാൽ അങ്ങിനെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് , ആന ഇടഞ്ഞു ഉണ്ടായ അപകടത്തിന്റെ വീഡിയോ ആണ് , ആനകൾ എപ്പോളും നമ്മൾക്ക് അപകടം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ജീവി ആണ് കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി ആണ് , ആന ഇടഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാപ്പാൻ വിചാരിച്ചാൽപോലും പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നു വരില്ല ആനകളെ പിന്നെ മയക്കു വെടി വെക്കേണ്ടി വരും , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

 

https://youtu.be/LU4aYD1Q328

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *