ഒരു മുട്ട മതി ഷുഗര്‍ 300 ല്‍ നിന്നും 130 ല്‍ എത്തും 100% ഉറപ്പ് |

ഷുഗർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിവേഗത്തിൽ ഒന്നും അങ്ങിനെ പോവണം എന്നിലെ എന്നാൽ ഇവ നമ്മൾക്ക് മാറ്റി എടുക്കൽ കഴിയുന്നതേ ഉള്ളു , വളരെ കൃത്യം ആയ രീതിയിൽ ഭക്ഷണ ക്രമം ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് ഷുഗർ എല്ലാം മാറ്റി എടുക്കാം എന്നാൽ മനുഷ്യർ ഷുഗർ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കുറയ്ക്കാം എന്നത് പറ്റിയുള്ള അറിവാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അതിനായി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആവശ്യമായി വരുന്നത് മുട്ടയാണ്. പുഴുങ്ങിയ മുട്ട ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അതിനു ശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ചൊറുക്ക ഒഴിക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മളീ മുട്ട ഇട്ടു വയ്ക്കണം. അതിനുശേഷം മുട്ട യുടെ ഉള്ളിൽ കൂടി തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഈർക്കിളി ഉപയോഗിച്ച് ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ചൊറുക്ക ഇതിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുകയുള്ളൂ.

അതിനുശേഷം ഈ മുട്ട അതിലേക്ക് ഇട്ടു വയ്ക്കുക. ഇത് രാത്രിയാണ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടു വയ്ക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷം പിറ്റേദിവസം ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയി ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് നിങ്ങൾ വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നന്നായിട്ട് ഷുഗർ കുറയുന്നതാണ്. ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ആരും ഇത് തള്ളിക്കളയരുത് കാരണം അത്രയും വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.