പാപ്പാനെ ആന കിണറ്റിലേക്കെറിഞ്ഞു ആന ചെയ്ത ക്രൂരത

ആനകളെ സ്വന്തം മക്കളെപ്പോലെ നോക്കുന്നവരാണ് പാപ്പാന്മാർ. അവരെ കുളിപ്പിക്കാനും വൃത്തിയായി കൊണ്ടുനടക്കാനും ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം നൽകാനും എല്ലാം അവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും. ആനയും പാപ്പാനും തമ്മിലുള്ള അപൂർവമായ സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ നിരവധി വീഡിയോകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പാപ്പാനോട് ആനകൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം ആയിരിക്കും. ആനക്ക് മതം ഇളകുമ്പോൾ അവയെ അടക്കിനിർത്താൻ ആയി പാപ്പാന്മാർ പലതും പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്. ചിലത് ഫലം കാണുമെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ചിലരുടെ ജീവൻ പോകാനും അത് കാരണമാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങിനെ ഒരു പാപ്പന്റെ ജീവൻ നഷ്ടം ആയ ഒരു സംഭവം ആണ് ഇപ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്പ് നടന്ന ഒരു സംഭവം ആണ് ,

 

ആനകൾ എന്നും ഒരു അക്രമ സ്വഭാവം ഉള്ളവർ ആയിരിക്കും , ആനയെ മെരുക്കാൻ തുടങ്ങിയ പാപ്പാൻ ആനയുടെ കൈയിൽ പെടുകയായിരുന്ന ഇടഞ്ഞു നിന്ന ആന തന്റെ പാപ്പന്റെ തുമ്പി കൈയിൽ എടുത്തു അടുത്തുള്ള കിണറ്റിലേക്ക് എറിയുകയും ചെയ്ത രാജുനാഥൻ എന്ന ആന ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക

Leave a Reply

Your email address will not be published.