ഷുഗര്‍ ജീവിതത്തില്‍ നിന്നും വേരോടെ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ഈ മരം

ഇന്ന് ഏറ്റവുമധികം പേരില്‍ കാണുന്നൊരു ജീവിതശൈലീരോഗമാണ് പ്രമേഹം. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വര്‍ധിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. ഡയറ്റിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യമാണെങ്കില്‍ ‘ഷുഗര്‍’ കുറയ്ക്കാന്‍ തീര്‍ച്ചയായും ചികിത്സ തേടേണ്ടതുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വീട്ടിലും ചില പൊടിക്കൈകള്‍ പരീക്ഷിക്കാം. അത്തരത്തില്‍ ശ്രമിച്ചുനോക്കാവുന്ന അഞ്ച് മാര്‍ഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത്.ഇന്ന് ഏറ്റവുമധികം പേരില്‍ കാണുന്നൊരു ജീവിതശൈലീരോഗമാണ് പ്രമേഹം.

 

രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വര്‍ധിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. ഡയറ്റിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യമാണെങ്കില്‍ ‘ഷുഗര്‍’ കുറയ്ക്കാന്‍ തീര്‍ച്ചയായും ചികിത്സ തേടേണ്ടതുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വീട്ടിലും ചില പൊടിക്കൈകള്‍ പരീക്ഷിക്കാം. അത്തരത്തില്‍ ശ്രമിച്ചുനോക്കാവുന്ന അഞ്ച് മാര്‍ഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത്.എന്നാൽ നമുക് വീട്ടിൽ ഇരുന്നു തന്നെ നമ്മളുടെ ഷുഗർ നിയന്തിരക്കാൻ കഴിയും കാറ്റാമൃതം എന്ന വ്യക്ഷത്തിന്റെ നീര് എടുത്തു കുടിക്കുകയാണെന്ക്കിൽ നമ്മളുടെ ഷുഗർ വളരെ അതികം കുറയാൻ സഹായിക്കുന്നു ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.