പല്ലിലെ വിടവ് മാറാൻ ഇനി വീട്ടിൽ തന്നെവെച്ച് മാറ്റിയെടുക്കാം

നമ്മളിൽ പലർക്കും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പല്ലിലെ വിടവ്. മോണക്ക് സംഭവിക്കുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ ആണ് പല്ലിന് വിടവ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പല്ല് വളരെയധികം അകന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥിതി വരെ വരാറുണ്ട്. അത് താഴ്ചയിൽ വളരെയധികം വൃത്തികേടാണ്. നമ്മുടെ മുഖസൗന്ദര്യത്തെ പോലും അത് കാര്യമായി ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എത്ര വില കൊടുത്തും അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട്.

 

 

അക്ഷരത്തിൽ 10000 മുതൽ 15000വരെ മുടക്കി നമ്മൾ പല്ലിന് ക്ലിപ്പ് ഇടുകയും, പല്ല് കെട്ടിക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്ത് പല്ലിനെ സുന്ദരിയാക്കി എടുക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും കാശില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത്തരം ഗ്യാപുകളും മറ്റും അതേപടി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നവർ നിരവധിയുണ്ട്. വെറും റബർബാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്നത്. തുടർച്ചയായി ഏഴു ദിവസത്തെ പരിശ്രമംകൊണ്ട് ഇത് നടക്കും. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടുനോക്കൂ .

Leave a Reply

Your email address will not be published.