കണ്ണട ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണോ എങ്കില്‍ ഇത് നിങ്ങള്‍ക്കുള്ളതാണ്

നമ്മളുടെ കണ്ണിനു കാഴ്ചക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് പ്രായം കൂടുമ്പോൾ ആണ് എന്നാൽ അതുമാത്രം അല്ല tv മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നിവയുടെ വരവോടെ ചെറുപ്പക്കാരിലും കാഴ്‌ച കുറവ് അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങി , കാഴ്ച സാദ്ധ്യമാക്കുന്ന അവയവമെന്ന നിലയിൽ കണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതിനാൽ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലും വച്ച് കണ്ണുകളെ മുഖ്യമായി സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.കാഴ്ചയെ ബാധിക്കാത്ത രോഗങ്ങളും ‘കണ്ണായത് ‘കൊണ്ടുതന്നെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നവയാണ്. അതുപോലെ കണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് കാഴ്ചയെ ബാധിക്കുന്നതെന്ന ധാരണയും തെറ്റാണ്.കടുത്ത പ്രമേഹം റെറ്റിനോപ്പതിക്കും വാത സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ എപ്പിസ്ക്ളീറൈറ്റിസ്,

 

സ്ക്ളീറൈറ്റിസ് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമായേയ്ക്കാം.കുട്ടികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാഴ്ചനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി അഥവാ പ്രോഗ്രസീവ് മയോപ്പിയ ആണ്.എന്നാൽ ഇങ്ങനെ കാഴ്‌ചക്കുറവ് മൂലം വളരെ അതികം ബുദ്ധിമുട്ട് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാൽ ഇവയ്ക്ക് എല്ലാം പരിഹാരം ആയി നിരവധി മാർഗ്ഗങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളത് എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നു തന്നെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കുറവ് പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലി ആണ് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.