കൊതുകിനെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാം ഈ ഒരു ഇല മതി

നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ എന്നല്ല ലോകത്തു മുഴുവൻ ആയി കണ്ടു വരുന്ന രോഗങ്ങൾ ആണ് മലേറിയ, ഡെങ്കി, സിക്ക, എൻസെഫലൈറ്റിസ്, ഫിലേറിയാസിസ്, ചിക്കുൻ‌ഗുനിയ തുടങ്ങിയ പല മാരകമായ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന,എന്നാൽ ഇവയെല്ല്ലാം കൊതുകു തന്നെ ആണ് പരത്തുന്നതും , എന്നാൽ കൊതുകുകൾ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കൊലയാളികളാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇവയെല്ലാം നമ്മൾക്ക് വലിയ ഒരു ശല്യം തന്നെ ആണ് .എന്നാൽ ഇവയെ തുരത്താൻ വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ നിരവധി രാസ അധിഷ്ഠിത ഉൽ‌പന്നങ്ങൾ ഈ മാരകമായ പ്രാണികളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും, ഈ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മ,

 

ഇവ ആരോഗ്യത്തിനും പരിസ്ഥിതിക്കും സുരക്ഷിതമല്ല എന്നതാണ്. ദീർഘനാളത്തെ ഉപയോഗത്തിനു ശേഷം, കൊതുകുകൾ ഈ രാസവസ്തുക്കളോട് പ്രതിരോധം പുലർത്തുന്നത് ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ പിന്നീട് ഫലപ്രദമല്ലാതാക്കുന്നു. കൊതുകുകളെ കൊല്ലുന്നതിനോ അകറ്റുന്നതിനോ വേണ്ടിയുള്ള പ്രകൃതിദത്ത പരിഹാരങ്ങളാണ് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമായ മാർഗ്ഗം. അവ ചിലവ് കുറഞ്ഞതാണെന്ന് മാത്രമല്ല, എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്നതുമാണ്. പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന സസ്യത്തെ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾക്ക് കൊതുകുകളെ വീട്ടിൽ നിന്നും തുരത്താൻ ഉള്ള വഴി ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *