കത്തിയുടെ മൂർച്ച 1 മിനിറ്റിൽ കൂട്ടാം 1 പൈസ ചെലവില്ലാതെ

കത്തിയുടെ മൂർച്ച അല്പം കുറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയാനുണ്ടോ ഒന്നും ശരിയാകില്ല. എന്നാൽ കത്തിയുടെ മൂർച്ച കൂട്ടാൻ നടക്കാൻ എല്ലാവർക്കും എവിടെ നേരം,എന്നാൽ കത്തിക്കലും കത്രിക്കകളും എല്ലാം കൃത്യം ആയി നോക്കിയില്ലെന്ക്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ അതികം പ്രയാസം ആണ് , എന്നാൽ നമുക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് കത്രികയും കത്തിയും എല്ലാം മൂർച്ച കൂട്ടാൻ ഉള്ള വഴി ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ .ഒരു കത്തി ഒരു പ്രധാന അടുക്കള ആട്രിബ്യൂട്ടാണ്.

 

ഇത് കൂടാതെ, പല വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രക്രിയ സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. മൂർച്ചയുള്ള ബ്ലേഡുകളുള്ള കത്തികൾ ഹാം, മാംസം, റൊട്ടി, സോസേജ്, ചീസ്, പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ എന്നിവ എളുപ്പത്തിൽ മുറിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. കത്തികൾ എല്ലായ്പ്പോഴും മൂർച്ചയുള്ളതായിരിക്കണമെങ്കിൽ, അവ ഇടയ്ക്കിടെ മൂർച്ച കൂട്ടണം. അപ്പോൾ അവരുടെ സഹായത്തോടെ പച്ചക്കറികൾ അരിഞ്ഞെടുക്കാനോ മുറിക്കാനോ കഴിയും. കത്തികൾ എങ്ങനെ ശരിയായി മൂർച്ച കൂട്ടണമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്, എന്നാൽ ഈ വീഡിയോ കാണു മനസിലാക്കുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *