മുഖം വെളുക്കാൻ അടുക്കളയിലെ ഈ പൊടി മതി

  സുന്ദരമായ ചർമ്മം അഴകിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിലൊന്നാണ്. ചർമ്മകാന്തി വർധിപ്പിക്കാൻ  താല്പര്യം ഇല്ലാത്തത്  നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും മുഖം തിളങ്ങാനും നാം പല വഴികളും പരീക്ഷിക്കാറുണ്ട്. പരസ്യങ്ങൾ അപ്പാടെ വിശ്വസിച്ച് എന്ത് വില കൊടുത്തും സൗന്ദര്യ വർധക വസ്തുക്കൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നവരല്ലേ നമ്മിൽ പലരും? ഇതൊക്കെ എത്ര വാങ്ങി തേച്ചിട്ടും ഒരു പരസ്യങ്ങളിൽ കാണിക്കുന്ന ഫലങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കാതെ നിരാശരായിരിക്കുന്നവരും ചുരുക്കമല്ല. ഈ സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം തത്കാലത്തേയ്ക്ക് സൗന്ദര്യം കൂടാൻ സഹായിക്കുമെങ്കിലും ദീർഘകാലത്തെ ഇവയുടെ ഉപയോഗം പല ചർമ്മ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം.

 

കയ്യിലെ പൈസ ഇത്തരം വസ്തുക്കൾക്കായി ചെലവാക്കും മുമ്പ് ഒരു നിമിഷം ആലോചിക്കൂ. സൗന്ദര്യം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള വസ്തുക്കൾ, അതും പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കയ്യെത്തും ദൂരത്തുള്ളപ്പോൾ രാസവസ്തുക്കളടങ്ങിയ സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കൾ പരീക്ഷിച്ച് ചർമ്മത്തിന്റെ ശോഭ നഷ്ടപ്പെടുത്താണോ , എന്നാൽ നമുക് നമ്മളുടെ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കാൻ നമ്മൾക്ക് പ്രകൃതിദത്തം ആയ രീതിയിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു നമ്മൾക്ക്  സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാം , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,
https://youtu.be/Kulg105tJ04

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *