പാലുണ്ണിയും അരിമ്പാറയും ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മാറ്റാമായിരുന്നിട്ടാണോ അതും കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്

അധികമായി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എങ്കിലും അരിമ്പാറ അതുണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന അസ്വസ്ഥത വലുതാണ്. കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും ഒരുപോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അരിമ്പാറ. അതുപോലെതന്നെ മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും ഒരുപോലെ കാണപ്പെടാറുണ്ട്,അരിമ്പാറ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന അഭംഗി, ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും ശരീരത്തിന് പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പകരുകയും, എണ്ണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർദ്ധനവ് ,ചില സമയങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന അസഹ്യമായ വേദന ഇതൊക്കെയാണ് പലരിലും അറിമ്പാറ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ.അരിമ്പാറയും പാലുണ്ണിയുമെല്ലാം പലരുടേയും ശരീരത്തിൽ കണ്ടു വരുന്നവയാണ്.

 

സൗന്ദര്യപ്രശ്‌നവും കാണുന്നവരിലും സ്വയമേയും ചിലപ്പോൾ വെറുപ്പുളവാക്കുന്നവയുമാണ് ഇവ. അരിമ്പാറ ഒരു ചർമപ്രശ്‌നമാണ്‌. ഇതിന്‌ പ്രത്യേകിച്ചു ദോഷവശങ്ങളില്ലെങ്കിലും ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേയ്‌ക്കു പകരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ്‌. എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ വേരോടെ കളയാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത്തരം പാലുണ്ണികൾ ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങളാൽ വളരാൻ സാധ്യയയേറെയാണ്. സാധാരണ സ്ത്രീകളിൽ പുരുഷന്മാരേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്‌കിൻ ടാഗുകൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട്. പ്രായം കൂടുന്നതാണ് മറ്റൊരു കാരണം. ചർമം കൂട്ടിയുരസുന്നതും പാരമ്പര്യവുമെല്ലാം മറ്റു ചില കാരണങ്ങളാണ്. ഹോർമോൺ സംബന്ധമായ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ചിലരിൽ ഇതിനു കാരണമാറാറുണ്ട്. അരിമ്പാറ, പാലുണ്ണി എന്നിവ എന്നെന്നേയ്ക്കും മാറ്റാൻ ഫലപ്രദമായ വീട്ടുവൈദ്യങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. അവ ഏതാണ് എന്ന് വീഡിയോ കണ്ടു മനസിലാക്കാം കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *