എളുപ്പത്തിൽ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് വണ്ണം വെക്കണോ

തടി കൂടന്നതാണ് ചിലരുടെ പ്രശ്‌നമെങ്കിൽ തീരെ തടിയില്ലാത്തതാണ് ചിലരുടെ പ്രശ്‌നം ശരീര ഭാരം കുറക്കാൻ നോക്കുന്നവരും കുട്ടൻ നോക്കുന്നവരും ആണ് നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ധാരാളം ഉണ്ട് . തടി കുറയ്ക്കാൻ കൃത്രിമ മാർഗങ്ങൾ പരീക്ഷിയ്ക്കുന്നതു പോലെ തടി കൂടാനും ഇത്തരം വഴികളിലൂടെ പോയി അപകടം വിളിച്ചു വരുത്തുന്നവരുണ്ട്. പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും മെലിഞ്ഞവരോട് കമന്റ് പറയുന്നവർ മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട്. ഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇവർ ചെയ്യാത്ത പരീക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നത്

 

 

എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. തടി കൂട്ടാൻ ആരോഗ്യകരമായ ചില വഴികളുണ്ട്.വണ്ണം കൂട്ടാനുള്ള ആദ്യപടിയായി മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നവർ പ്രോട്ടീൻ ധാരാളവുമായി അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങണം. കാരണം ശരീരഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകം പ്രോട്ടീൻ ആണ്. മസിൽ വികസിക്കാനുൾപ്പടെ പ്രോട്ടീൻ പൗഡറുകൾ കഴിക്കുന്നവരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? കൂടാതെ അണ്ടിപ്പരിപ്പുകൾ, ചീസ്, മുട്ട, മീൻ, തൈര്, കോഴിയിറച്ചി, ബീഫ് തുടങ്ങിയവ ധാരാളമായി ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. പച്ചക്കറികളും ധാന്യവർഗ്ഗങ്ങളും പാലുമൊക്കെ നിശ്ചിത അളവിൽ കഴിക്കാം.എന്നാൽ നമ്മളുടെ ശരീര ഭാരം വർധിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുകയുള്ളു . കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *