എത്ര അഴുക്ക് പിടിച്ചാലും ഇതുണ്ടാക്കിയാൽ ക്ലീൻ ആകും

നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ എപ്പോഴും വളരെ അഴുക്ക് പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒന്നാണ് മേശയുടെ പുറവും അടുക്കളയിലെ സ്ലാബും പത്രങ്ങളും എല്ലാം, .പലപ്പോഴും നമ്മൾ എത്ര വൃത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഇതിലെ അഴുക്ക് പൂർണ്ണമായും പോകാറില്ല.പലപ്പോഴും ഇത്തരം തുണികൾ സോപ്പു വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ച് കൈ കൊണ്ട് ഉരച്ചു കഴുകുക ആണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്.കൈ വേദനിക്കുക അല്ലാതെ എത്ര കഴുകിയാലും ഈ പത്രങ്ങൾ എല്ലാം അഴുക്കു മാത്രം പോകില്ല.അഴുക്കുപിടിച്ച് തന്നെ ഇരിക്കും.വീട്ടമ്മമാർക്ക് ഒരുപാട് തലവേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണിത്.

 

 

 

എങ്ങനെ അഴുക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പത്രങ്ങളും എങ്ങനെ ഈസിയായി ക്ലീൻ ആക്കാം എന്ന് നോക്കാം . ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് അളവിൽ ക്ലോറക്സ് ഒഴിക്കുക.ഇനി വൃത്തിയാക്കാനുള്ള തുണി വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കി വയ്ക്കുക. കൂടുതൽ സമയം മുക്കിവയ്ക്കുതോറും അത്രയും അഴുക്ക് തുണിയിൽ നിന്ന് പോകും. നമ്മൾ ഇനി ഇത് രാവിലേ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായും ഇതിലെ അഴുക്കുകൾ എല്ലാം പോയി വൃത്തിയായി കിട്ടും.അപ്പോൾ ഇനി അഴുക്ക് പിടിച്ച പത്രങ്ങൾ , ഒക്കെ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ അല്പം ക്ലോറക്സ് കലർത്തി അതിൽ മുക്കിവെച്ചാൽ മതി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *