ഷുഗർ പെട്ടെന്ന് താഴ്ന്നു പോകും ഇത് മാത്രം കുടിച്ചാൽ മതി

മിക്ക പ്രമേഹരോഗികളുടെയും വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഉപകരണമായ ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ. ബ്ലഡ് ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് സ്വയം നടത്തി, രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് മനസ്സിലാക്കാനും ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം നടത്താനും അതിലെല്ലാമുപരി ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെലവുകൾ കുറയ്ക്കാനും ഈ കുഞ്ഞൻ ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ സഹായിക്കും. എന്നാൽ ഈ രക്തപരിശോധന വെറുതേയങ്ങ് ചെയ്‌താൽ പോരാ.പ്രമേഹത്തിന്റെ സങ്കീർണത ഒഴിവാക്കാൻ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിരന്തരം പരിശോധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു പ്രമേഹ രോഗിയാണെങ്കിൽ, വീട്ടിൽ തന്നെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായ ചില തെറ്റുകളുണ്ട്. അവ ഏതൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് സ്ഥിരമായി ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിട്ടുമാറാത്ത രോഗാവസ്ഥയാണ് പ്രമേഹം.നമ്മളിൽ പലർക്കും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗം ആണ് ഷുഗർ അഥവാ പ്രമേഹം എന്നും പറയുന്നു ,

 

 

എന്നാൽ ഇത് രക്തത്തിൽ ആണ് വരുന്നത് രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയുകയും കൂടുകയും ചെയുന്ന അവസ്ഥ ആണ് , നമ്മൾക്ക് പലതരത്തിൽ ഉള്ള ആശ്വാസതതയും നമുക് നേരിടാം രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ശരിയായ നിയന്ത്രണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അതികം ബുദ്ധിമുട്ടു തന്നെ ആണ് , പ്രമേഹത്തിന്റെ സങ്കീർണത ഒഴിവാക്കാൻ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിരന്തരം പരിശോധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു പ്രമേഹ രോഗിയാണെങ്കിൽ, അനിയന്ത്രിതമായ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ അവയവങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ എങ്ങിനെ എല്ലാ, ആണ് നമ്മൾ പ്രേമേഹം രോഗം നിയന്ധ്രികാൻ കഴിയുന്നത് എന്നു നോക്കാം കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *