പല്ലിലെ ഓട്ടകളും പല്ലില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന കറകളും പോകാന്‍ ഈ ഒരു ഉരുള മതി

നല്ല സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നല്ല ചിരി. നല്ല ചിരിയ്ക്കായി ഏറെ പ്രധാനമാണ് നല്ല പല്ലുകൾ.നല്ല പല്ലുകൾ പല ഘടകങ്ങളേയും ആശ്രയിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന ഒന്നാണ്. പാരമ്പര്യം മുതൽ കഴിയ്ക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ വരെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.പല്ലുകളെ ബാധിയ്ക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾ പലതാണ്. ഇതിൽ പല്ലിനു വരുന്ന കേടുകൾ മുതൽ പല്ലിലുണ്ടാകുന്ന കറകളും പല്ലിന്റെ മഞ്ഞ നിറവും നിര തെറ്റിയ പല്ലുകളുമെല്ലാം ഉണ്ടാകാം ,പല്ലിലെ കറയെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും സ്വതന്ത്രമായി പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നു. പല്ലിന്റെ നിറവ്യത്യാസം ഒരു സൗന്ദര്യവർദ്ധക പ്രശ്‌നം മാത്രമല്ല, അത് നിങ്ങളുടെ ദന്താരോഗ്യത്തെപ്പോലും ബാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ പല്ലുകൾ കറപിടിക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങളും അത് തടയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുചെയ്യാമെന്നും ഇതാ.

പുകവലി അല്ലെങ്കിൽ പുകയില ചവയ്ക്കുന്നത് പോലുള്ള ശീലങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് സ്ഥിരമായ പല്ലുകൾ സാധാരണയായി സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ പാടുകൾ തുടക്കത്തിൽ താത്കാലികമാണ്, എന്നാൽ കാലക്രമേണ സ്ഥിരമായി മാറുന്നു. ഈ ശാശ്വതമായ പാടുകൾ ഒരു ശുചീകരണ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഒരു പരിധിവരെ പരിപാലിക്കാം, എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ പല്ലിലെ കറ കളയാനും എല്ലാം നമ്മൾക്ക് പ്രകൃതി ദത്തം ആയ രീതിയിൽ ഉള്ള മാർഗം ആണ് നല്ലതു കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *