1 സ്പൂണ്‍ ഇത് കാഴ്ചകുറയില്ല കണ്ണട ഒഴിവാക്കൂ

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാഴ്ചക്കുറവ് എന്നുള്ളത്. അമിതമായ ടിവി കാണുക അതുപോലെതന്നെ മൊബൈൽ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലമാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രധാനമായും കാഴ്ചക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇന്നത്തെ സമൂഹം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അഡിക്ററ് ആയി ഇരിക്കുകയാണ്. മൊബൈൽ ഇല്ലാതെ ആർക്കും ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ആയി ഇപ്പോൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് നേരിടുന്ന വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് കണ്ണിന് കാഴ്ച ഇല്ലായ്മ അതുപോലെതന്നെ ഉറക്കക്കുറവ് തുടങ്ങിയവ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോ ഇനി അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നല്ല മാർഗ്ഗമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്.

 

 

ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികൾ കണ്ണട വെച്ച് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചുരുക്കം ചില ആളുകൾ മാത്രമേ കണ്ണട ഉപയോഗിക്കാത്ത ഉള്ളൂ എന്ന് വേണം ഇപ്പോൾ പറയാൻ. അവർക്കൊക്കെ തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടുന്ന നല്ല ഒരു ടിപ്പ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ കുറെ ആളുകളുടെ കണ്ണിനടിയിൽ കറുത്തനിറം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് കൂടുതലായും വരുന്നത് ഉറക്കമില്ലായ്മ ടെൻഷൻ അതുപോലെ മാനസികമായി പ്രശ്നങ്ങൾ ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകളും വന്നുചേരും , എന്നാൽ കണ്ണിനു കാഴ്ച കൂടാൻ ഉള്ള ഒരു ആയുർദപരം ആയ രീതി ആണ് ഇത് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *