ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക്‌ നെ ചെറുക്കാനും ഷുഗർ കൊളസ്‌ട്രോൾ ഇല്ലാതാക്കാനും അടുക്കളയിലെ ഈ ചേരുവകൾ മാത്രം മതി

ഹൃദയത്തിൽ ബ്ലോക്ക് വരുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നം. ഹൃദയത്തിലേയ്ക്ക് രക്തം പമ്പു ചെയ്യുന്നത് കൊറോണറി ആർട്ടറിയിലൂടെയാണ്. ഇതിൽ കൊളസ്‌ട്രോൾ അടിഞ്ഞു കൂടി രക്തപ്രവാഹം നേരെ നടക്കാതെയാകുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം പ്രശ്‌നമുണ്ടാകുന്നത്. പണ്ടു കാലത്ത് 60നു മേൽ പ്രായമുളളവരിലാണ് ഈ പ്രശ്‌നമുണ്ടാകാറെങ്കിലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരിൽ കൂടിയാണ്  ഈ ബ്ലോക്ക് കൂടുമ്പോൾ അറ്റാക്കും പിന്നീട് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന അവസ്ഥയ്ക്കുമെല്ലാം വഴി തെളിയിക്കുന്നു ഷുഗർ, കൊളസ്‌ട്രോൾ, ബിപി എന്നിവയെല്ലാം തന്നെ ബ്ലോക്കിന് വഴിയൊരുക്കുന്നു. ഇതിൽ പുകവലിയ്ക്കും ചെറുതല്ലാത്ത സ്ഥാനമുണ്ട്.
ഇന്നത്തെ കാലത്തും പുകവലിയ്ക്കുന്നവർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കുറവല്ല. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഹാർട്ട് ബ്ലോക്കിനുളള കാരണമാകുന്നു, എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ഇത് ഏലം വളരെ അതികം വേഗത്തിൽ തന്നെ മാറ്റി എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്ന് തന്നെ ആണ് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ച് തന്ന നിർമിച്ചു എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്ന് തന്നെ ആണ് , ഇഞ്ചി നാരങ്ങാ എന്നിവ ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ചു ദിവസവു കുടിക്കുകയാണെനിക്കിൽ നമ്മൾക്ക് നല്ല ഒരു ഫലം തന്നെ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് , പലതരത്തിൽ ഉള്ള പ്രശനങ്ങൾക്ക് ആണ് ഇതിലുടെ ഫലം തന്നെ കാണുന്നത് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

https://youtu.be/LjiTcfd3G84

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *