ഇത് കുടിച്ചാല്‍ ഹാര്‍ട്ട് ബ്ലോക്കും ഹാര്‍ട്ട്‌ അറ്റാക്കും വരില്ല

നമ്മൾക്ക് പലരിലും ഉണ്ടവുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശനം ആണ് ഹാർട്ട് ബ്ലോക്കും ഹാർട്ട്‌ അറ്റാക്കും എന്നാൽ പ്രായം അയവിരിൽ മാത്രം കണ്ടു വരുന്ന ഒന്നായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരിലും വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് റിപോർട്ടുകൾ ഇപ്പോളത്തെ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ വന്ന മാറ്റം തന്നെ ആണ് അതിനു പ്രധാന കാരണം , ഹൃദയത്തിലേയ്ക്ക് രക്തം പമ്പു ചെയ്യുന്നത് കൊറോണറി ആർട്ടറിയിലൂടെയാണ്. ഇതിൽ കൊളസ്‌ട്രോൾ അടിഞ്ഞു കൂടി രക്തപ്രവാഹം നേരെ നടക്കാതെയാകുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം പ്രശ്‌നമുണ്ടാകുന്നത്. പണ്ടു കാലത്ത് 60നു മേൽ പ്രായമുളളവരിലാണ് ഈ പ്രശ്‌നമുണ്ടാകാറെങ്കിലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരിൽ കൂടിയാണ്. ഈ ബ്ലോക്ക് കൂടുമ്പോൾ അറ്റാക്കും പിന്നീട് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന അവസ്ഥയ്ക്കുമെല്ലാം വഴി തെളിയിക്കുന്നു. ഷുഗർ, കൊളസ്‌ട്രോൾ,

 

 

ബിപി എന്നിവയെല്ലാം തന്നെ ബ്ലോക്കിന് വഴിയൊരുക്കുന്നു. ഇതിൽ പുകവലിയ്ക്കും ചെറുതല്ലാത്ത സ്ഥാനമുണ്ട്. ഇന്നത്തെ കാലത്തും പുകവലിയ്ക്കുന്നവർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കുറവല്ല. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഹാർട്ട് ബ്ലോക്കിനുളള കാരണമാകുന്നു എന്നും പറയുന്നു , എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള പരിഹാരം ആയി ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളതുപോലെ ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് നല്ല ഒരു റിസൾട്ട് തന്നെ ലഭിക്കുന്നത് ആണ് , ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പട്ട എന്നിവ ചേർത്ത് വെച്ച് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ദിവസവും കുടിക്കുകയാണെന്ക്കിൽ നമ്മൾക്ക് നല്ല ഒരു റിസൾട്ട് തന്നെ ആണ് ലഭിക്കുന്നത് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

https://youtu.be/mlPr5QAJcn4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *