പാമ്പുകളെ സ്നേഹിച്ച 10 വയസ്സുകാരി

പാമ്പുകളെ നമ്മളിൽ പലരും ഭയത്തോടെ ആണ് കാണുന്നത് , ഉഗ്ര വിഷം ഉള്ള പാമ്പുകളെ എല്ലാവരും ഭയക്കുന്ന ഒരു ഒന്നു തന്നെ ആണ് , പാമ്പുകളുടെ  കണ്ടാൽ പേടിയുള്ളവർ ആണ്   നമ്മളിൽ പലരും . പമ്പുകളിൽ തന്നെ  ഉഗ്ര വിഷം ഉള്ള പാമ്പുകൾ ആണ് രാജവെമ്പാല അഥവാ  കിംഗ് കോബ്രാകൾ . അവയുടെ കടിയേറ്റാൽ  അപ്പോൾ തന്നെ  മരണത്തിന് ഇടയാവുന്നു , എന്നാൽ ചില ആളുകൾ അതിനെ പിടിക്കാറുണ്ട്  , വീടുകളിൽ നിന്നും ആളുകൾക്കു  താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പാമ്പുകൾ വന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പാമ്പുപിടിക്കുന്ന ആളുകളെ  ആണ് വിളിക്കാറുള്ളത്‌ , എന്നാൽ പലർക്കും ധൈര്യം ഇല്ലാത്തവർ താനെ ആണ്  , എന്നാൽ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിക്ക് കാവൽ ആയി  പാമ്പുകൾ ആണ് കൂടെ ഇരിക്കുന്നത്  കുഞ്ഞുകുട്ടി ആ പാമ്പുകളെ എടുത്തു ദേഹത്തു ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്  പാമ്പുകൾ എല്ലാം പാതി വിടർത്തിയാണ് നിൽക്കുന്നത് .

 

നിരവധി വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആവുന്നത് , എന്നാൽ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ പല തരത്തിൽ ഉള്ള പാമ്പുകൾ ആണ് ഉള്ളത് എന്നാൽ നമ്മൾ പോലും കാണാത്ത പാമ്പുകൾ ആണ് ഈ ലോകത്തു ഉള്ളത് , എന്നാൽ പല രാജ്യങ്ങളിൽ ആയി നിരവധി ഇനം ആയി കാണുന്നത് , എന്നാൽ പാമ്പുകൾ തന്നെ പലവിധത്തിൽ ഉള്ളത് , അക്രമകാരിയും അതുപോലെ തന്നെ അക്രമം ചെയ്‌യാത്ത പാമ്പുകളും ഉണ്ട് , എന്നാൽ പാമ്പുകൾ പലപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ആകർമിക്കുകയല്ല പതിവ് എന്നാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടു ചെന്ന് ആക്രമിച്ചാൽ മാത്രം ആണ് ഇങ്ങോട്ടു ആക്രമിക്കുകയുള്ളു , എന്നാൽ നമ്മളുടെ ലോകത്തെ പാമ്പുകളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *