നെഞ്ചുവേദന വരുമ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണോ അതോ ഗ്യാസ് ആണോ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം

നമ്മൾക്ക് എല്ലാവര്ക്കും പേടിയുള്ള ഒരു കാര്യം ആണ് , നെഞ്ചുവേദന അഥവാ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് , എന്നാൽ പലപ്പോഴും മരണം വരെ സംഭവിക്കാൻ ഇടയുള്ള ഒരു രോഗം ആണ് ഇത് , എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് നെഞ്ച് വേദന വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പലരും ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ആണ് എന്ന് കരുതി ഇരിക്കുകണവർ ആണ് എന്നാൽ അങ്ങിനെ പലപ്പോഴും വലിയ അപകടങ്ങൾ ആണ് നമ്മൾ വരുത്തി വെക്കുന്നത് , പണ്ട് മുതൽ പ്രായം ആയവരിൽ ആണ് കണ്ടു വന്നിരുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശനം തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരിലും വന്നു തുടങ്ങി എന്നത് ആണ് പ്രധാന പ്രശനം എന്നാൽ ഇപ്പോളത്തെ ഭക്ഷണ രീതി ആണ് അതിനു പ്രധാന കാരണം, ഹൃദയത്തിൽ ബ്ലോക്ക് വരുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നം. ഹൃദയത്തിലേയ്ക്ക് രക്തം പമ്പു ചെയ്യുന്നത് കൊറോണറി ആർട്ടറിയിലൂടെയാണ്. ഇതിൽ കൊളസ്‌ട്രോൾ അടിഞ്ഞു കൂടി രക്തപ്രവാഹം നേരെ നടക്കാതെയാകുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം പ്രശ്‌നമുണ്ടാകുന്നത്.

 

പണ്ടു കാലത്ത് 60നു മേൽ പ്രായമുളളവരിലാണ് ഈ പ്രശ്‌നമുണ്ടാകാറെങ്കിലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരിൽ കൂടിയാണ്.ഈ ബ്ലോക്ക് കൂടുമ്പോൾ അറ്റാക്കും പിന്നീട് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന അവസ്ഥയ്ക്കുമെല്ലാം വഴി തെളിയിക്കുന്നു. ഷുഗർ, കൊളസ്‌ട്രോൾ, ബിപി എന്നിവയെല്ലാം തന്നെ ബ്ലോക്കിന് വഴിയൊരുക്കുന്നു. ഇതിൽ പുകവലിയ്ക്കും ചെറുതല്ലാത്ത സ്ഥാനമുണ്ട്. ഇന്നത്തെ കാലത്തും പുകവലിയ്ക്കുന്നവർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കുറവല്ല. എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം ആണ് നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് , എന്നാൽ ഇവ ലക്ഷണങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ പ്രതിരോധം ചെയ്യാനും കഴിയും , എന്നാൽ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *