ചെരുപ്പ് മോഷണം ചെയുന്ന യുവാവിനെ കണ്ടോ !

നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നിരവധി മോഷണം ആണ് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് , അതിൽ ഒന്ന് തന്നെ ആണ് മാലമോഷവും ,സ്ഥിരം നടക്കുന്ന ഒരു മോഷണം തന്നെ ആണ് , ബൈക്കിൽ വന്നു മോഷണം നടത്തുന്ന നിരവധി യുവാക്കൾ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്നാൽ അവരിൽ ചിലർ പിടിക്കപെടാറുള്ളതും ആണ് , എന്നാൽ പട്ടാപകൽ ആണ് മോഷണം നടത്തുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആയികൊണ്ടിരിക്കുന്നത് , സ്വന്തംഉടമസ്ഥതതയിലല്ലാത്ത അന്യന്റെ പണമോ വസ്തുവകകളോ അയാളുടെ സമ്മതമോ അനുവാദമോ ഇല്ലാതെ അപഹരിക്കുന്നതാണ് മോഷണം.

 

 

 

മോഷണം നടത്തിയ ആളെ മോഷ്ടാവ് എന്നോ കള്ളൻ എന്നോ വിളിക്കുന്നു.എന്നാൽ ഒരു കള്ളന്റെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ വൈറൽ ആയികൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ചെരുപ്പ് അടിച്ചു മാറ്റുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് , നല്ല നല്ല ചെരുപ്പ് ആണ് വളരെ തന്ത്രപരമായ രീതിയിൽ മോഷണം നടത്തുന്നത് , ആളുകൾ കൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ചെരുപ്പ് മോഷ്ടിക്കുന്ന നിരവധി ആളുകളെ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് , എന്നാൽ അങ്ങിനെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *