തടി വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക

ശരീര ഭാരം വളരെ അതികം കുറഞ്ഞവർക്ക് അവരുടെ ശരീരഭാരം വളരെഅതികം കൂട്ടണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത് , എന്ത് തന്നെ കഴിച്ചിട്ടും നമ്മളുടെ ശരീര ഭാരം കൂടണം എന്നില്ല , എന്നാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് വളരെ അപകടം പിടിച്ച ഭക്ഷണം അവരതു അത് കഴിച്ചാൽ ശരീരത്തിന് തന്നെ വളരെ പ്രശനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആണ് , എന്നാൽ ശരീരം അമിതം ആയി തടിക്കുന്നതും വളരെ അപകടം തന്നെ ആണ് , എന്നാൽ ശരീരം വണ്ണം ഇല്ല എങ്കിൽ രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി വളരെ അതികം കുറവ് തന്നെ ആയിരിക്കും ,  ശരീരം മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ പല ആളുകളും വിഷമിക്കാറുണ്ട്. ചിലയാളുകൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തതു കൊണ്ട് മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചിലർ എത്ര കഴിച്ചാലും വണ്ണം വയ്ക്കാറില്ല. കൂടിയ വണ്ണം പല മാർഗ്ഗങ്ങ‌ളിലൂടെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ചിലർ വണ്ണം വയ്ക്കാൻ കടകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഹോർമോൺ അടങ്ങിയ ഗുളിക,

 

മരുന്നുകൾ, ലേഹ്യങ്ങൾ എന്നിവ കഴിക്കാറു‌ണ്ട്.പക്ഷേ കഴിച്ചിട്ടും ഫലം ഉണ്ടാകില്ല.എങ്ങനെയെങ്കിലും വണ്ണം വയ്ക്കണമെന്ന് കരുതി വലിച്ചുവാരി ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത്. ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വണ്ണം എളുപ്പം വയ്ക്കാനാകും.തടി കൂടന്നതാണ് ചിലരുടെ പ്രശ്‌നമെങ്കിൽ തീരെ തടിയില്ലാത്തതാണ് ചിലരുടെ പ്രശ്‌നം. തടി കുറയ്ക്കാൻ കൃത്രിമ മാർഗങ്ങൾ പരീക്ഷിയ്ക്കുന്നതു പോലെ തടി കൂടാനും ഇത്തരം വഴികളിലൂടെ പോയി അപകടം വിളിച്ചു വരുത്തുന്നവരുണ്ട് , എന്നാൽ ശരീര ഭാരം വർധിക്കാൻ നമ്മൾ കലോറി കൂടുതൽ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതു ആണ് , അന്നജം കൂടുതൽ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക , എന്നാൽ പല തരത്തിൽ ഉള്ള വഴികൾ ആണ് ഉള്ളത് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *