വെരിക്കോസിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് പെട്ടന്ന് തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാം ഒറ്റമൂലി

നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധാരണ ആയി കണ്ടു വരുന്ന ഒരു പ്രശനം ആണ് വേരിക്കോസ് . നിന്നുകൊണ്ട് ജോലി ചെയുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിയതിന് അനുസരിച്ച് സമൂഹത്തിൽ വേരിക്കോസ് രോഗികളും കൂടി. പൊതുവെ, വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല എങ്കിലും ചിലപ്പോൾ വളരെ ഉപദ്രവകാരിയും ആകാറുണ്ട് വേരിക്കോസ് വെയിൻ.വേരിക്കോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിരകളുടെ വികാസം എന്നാണ് അർഥം. അതായത് സിരകൾ ബലക്ഷയം വന്ന് വീർക്കുന്നു. സിരകളുടെ ഭിത്തികളിൽ ഇലാസ്തികത നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, അവയ്ക്ക് ഉള്ളിലെ രക്തത്തിൻറെ മർദ്ദം താങ്ങാനാകാതെ വികസിക്കേണ്ടി വരുന്നു. സിരകളെന്നാൽ വിവിധ ശരീരഭഗങ്ങളിൽ നിന്നും രക്തം ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന രക്തക്കുഴലുകളാണല്ലോ. . വേരിക്കോസിറ്റി സിരകളിൽ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും കാലുകളിലെ സിരകളിൽ ആണ് ഇത് കൂടുതൽ ആയി കണ്ടു വരുന്നത് ,

 

 

എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ള അവസ്ഥ നമ്മളെ വളരെ അതികം ബുദ്ധിമുട്ടു ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആണ് , എന്നാൽ ഇത് വളരെ വേഗത്തിൽ മാറ്റാനും കഴിയുന്ന ഒന്നുതന്നെ ആണ് ,എന്നാൽ ഇവ പൂർണമായി മാറ്റി എടുക്കാൻ കഴിയുന്നതും ആണ് , എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്നും വളരെ വേഗം തന്നെ ആശ്വാസം ലഭിക്കണം എങ്കിൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ വെച്ച് തന്നെ പൂർണമായി ഒരു ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നത് തന്നെ ആണ് , എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പൂർണമായ ഒരു പരിഹാരം തന്നെ ആണ് ഇത് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *