ഷുഗറിന് മരുന്നോ ഇന്സുലിനോ എടുക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ഇതൊന്നു കാണുക

ഇൻസുലിൻ ശരീരത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ്. ഇത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്റെ ശരീരത്തിനാവശ്യമായ ഇൻസുലിൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹമുള്ളവരുടെ ശരീരം ആവശ്യത്തിന് ഇൻസുലിൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിലനിർത്താൻ ഇൻസുലിൻ കുത്തിവയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രമേഹരോഗികളുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി കൂടിവരികയാണ്. ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും പ്രമേഹത്തെ തടയാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ മരുന്നാണ് ഇൻസുലിൻ. ഇൻസുലിൻ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹമുള്ളവർ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കുറവാണ്, പക്ഷേ അവരുടെ ശരീരത്തിന് അത് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹമുള്ള ചിലർക്കും ഇൻസുലിൻ കുത്തിവയ്പ്പ് ആവശ്യമായി വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്കോ ​​നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ മറ്റൊരാൾക്കോ ​​പ്രമേഹമുണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻസുലിനെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ തരത്തെക്കുറിച്ചും ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത് , വളരെ അപകടം നിറഞ്ഞ ഒന്നു തന്നെ ആണ് ഷുഗർ രോഗം , എന്നാൽ ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *