പല്ലുകളിലെ ഗ്യാപ്പ് ,പോഡ് ഇവ മാറും , കറയും പോകും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ

നമ്മളിൽ പലർക്കും കണ്ടു വരുന്ന ഒന്നു തന്നെ ആണ് പല്ലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്യാപ്പ്  , ചിരിക്കുമ്പോൾ ആണ് കൂടുതൽ ആയി അത് പുറത്തു കാണുന്നത് എന്നാൽ അത് നമ്മളുടെ സൗന്ദര്യത്തെ വളരെ അതികം ബാധിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെ ആണ് , പല്ല് പൊന്തുക പല്ലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാപ്പ് എന്നിവ പലപ്പോഴും വലിയ രീതിയിലുള്ള അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇത് വലിയ ഒരു സൗന്ദര്യ പ്രശ്നമായാണ് എല്ലാവരും കരുതുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം പരിഹരിക്കാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. കുട്ടികളെ പറ്റിയുള്ള ടെൻഷൻ രക്ഷിതാക്കളിൽ കൂട്ടുന്നതിന് ഇതു കാരണമാകാം.ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന നിരവധി ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും.

 

ഇത്തരക്കാരിൽ പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്നത് ഇവർ ചികിത്സയ്ക്ക് വരുന്നത് സൗന്ദര്യപ്രശ്നമാണ്. പല്ല് എന്തുകൊണ്ടാണ് പൊങ്ങി വരുന്നത്. പല്ലിന് ഇടയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത്. പല്ല് എങ്ങനെയാണ് ക്രമം തെറ്റി വരുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. മുകളിലെ താടിയും താഴത്തെ താടിയും ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്.പല്ലുകൾ പോകുന്ന സമയവും പല്ലുകൾ മുളക്കുന്ന സമയവും തമ്മിലുള്ള കൃത്യമായ ബന്ധം നിലനിന്നാൽ ഒരു പരിധിവരെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പൂർണമായും മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.  എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ പല്ലുകളുടെ ഗ്യാപ്പ് അടക്കാൻ  ഉള്ളമാർഗം ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *