നരച്ച മുടി അടിവേരോടെ കറുക്കും അരമണിക്കൂര്‍ കൊണ്ട്

നല്ല മുടിയെന്നത് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഭാഗ്യമില്ല, എന്നാൽ പല ഘടകങ്ങൾ ഒത്തിണങ്ങിയാൽ നല്ല മുടി അത്ര പിടിയെത്താത്ത സ്വപ്‌നവുമാകില്ല. നല്ല മുടിയ്ക്കു പാരമ്പര്യം പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഘടകമാണ്. ഇതിനു പുറമേ നല്ല ഭക്ഷണം, നല്ല മുടി സംരക്ഷണം, നല്ല അന്തരീക്ഷം, അതായത് മുടിയ്ക്കു നല്ല അന്തരീക്ഷം എന്നതെല്ലാം പ്രധാനമാണ് ഇതിൽ.മുടി നരയ്ക്കുന്നത് പ്രായമാകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയയാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇത് പലർക്കും ഒരു പ്രശ്‌നമായി വരാറുണ്ട്. കഴിയ്ക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ പ്രശ്‌നം മുതൽ തലയിൽ ഒഴിയ്ക്കുന്ന വെള്ളം വരെ ഇതിന് വില്ലനാകുന്നു. ചില തരം അസുഖങ്ങളും മരുന്നുകളുമെല്ലാം തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കു കാരണമാകുന്നു.

 

 

മുടി നരയ്്ക്കുന്നതു തടയാൻ, നരച്ച മുടി വീണ്ടും കറുക്കാൻ ഡൈ പോലുള്ള കൃത്രിമ വഴികൾ പരീക്ഷിയ്ക്കുന്നതിനു പകരം തികച്ചും പ്രകൃതിദത്തമായ വഴികൾ പരീക്ഷിയ്ക്കാം. ഇത്തരം ഒരു വഴിയെക്കുറിച്ചറിയൂ.നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ച് നമ്മൾക് മുടി കറുപ്പിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ മുടിയുടെ സംരക്ഷണം വീട്ടിൽ വെച്ച് താനെ ചെയ്യാനും കഴിയും , നരച്ച മുടി വളരെ വേഗം തന്നെ നമ്മൾക്ക് മുടി കറുപ്പിക്കാനും കഴിയും , വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ച് നിർമിച്ച നെല്ലിക്ക പൗണ്ടെർ വളരെ ഗുണം ഉള്ള ഒന്ന് തന്നെ ആണ് മിടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് മുടി കറുപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഒന്ന് താനെ ആണ് ഇത് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *