മുഖ സൗന്ദര്യത്തിനു പപ്പായ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാം

സൗന്ദര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പലരിലും അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പലപ്പോഴും നിറം കുറയുന്നത്. ചർമ്മത്തിന് നിറം കുറയുന്നത് പല വിധത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളാണ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ പോലും ഇല്ലാതാക്കുന്നു. എന്നാൽ എത്രയൊക്കെ ക്രീം വാരിത്തേച്ചാലും ഒരിക്കലും ചർമ്മത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക നിറം വർദ്ധിക്കുകയില്ല. അത് മാറ്റമില്ലാതെ തന്നെ തുടരും. എന്നാൽ ചർമ്മത്തിൽ അൽപം തിളക്കം നൽകുന്നതിനും ചർമ്മത്തിന് ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും നമുക്ക് കഴിയുന്നു. ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണം എന്ന മാർഗ്ഗം ഫലപ്രദമായി വരുന്നു.സൗന്ദര്യസംരക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പല വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങൾ നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ട്.

 

 

ഇവയിൽ എന്നും പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിറം തന്നെയായിരിക്കും. ഇത് കൂടാതെ ചർമ്മത്തിന്റെ മറ്റ് ചില അവസ്ഥകളും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. സൗന്ദര്യസംരക്ഷണത്തിന്റെ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ വെല്ലുവിളിയാവുന്ന പല പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണാൻ സഹായിക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒരിക്കലും ക്രീമും മറ്റ് കൃത്രിമ മാർഗ്ഗങ്ങളും അല്ല. എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്നു തന്നെ ശരീര മുഖ സൗന്ദര്യം വർധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഫേഷ്യൽ ആണ് ഇത് , വളരെ നല്ല ഒരു റിസൾട്ട് തന്നെ ആണ് ഇതിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത് , അതുമായി പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന പപ്പായ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഫേഷ്യൽ ചെയ്തു മുഖം വെളുപ്പിക്കാം , പപ്പായ , അരിപൊടി , തേൻ എന്നിവ ചേർത്ത് നിമിച്ചു അടച്ച കഴിയുന്ന ഒന്ന് തന്നെ ആണ് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *