മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഉറങ്ങാൻ ഈയൊരു ചായ മതി.

നന്നായി ഉറങ്ങുക എന്നത് ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും ആരോഗ്യത്തിന് അനിവാര്യമാണ്. ഏതു മാനസിക പ്രശ്നം അനുഭവപ്പെടുന്നവരിലും ഉറക്കക്കുറവ് ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണമാണ് എങ്കിലും പലവിധമായ മാനസിക സമ്മർദ്ദം എന്നത് ഉറക്കക്കുറവിന് കാരണമായി പല ആളുകളിലും കാണാൻ കഴിയും. വളരെ വൈകി ഉറക്കം വരിക, വളരെ നേരത്തെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുക, ഉറങ്ങിയതിനുശേഷം അധികം താമസിയാതെ ഉണരുകയും പിന്നീട് ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെയും വരിക എന്നിവയാണ് ഉറക്കക്കുറവ് നേരിടുന്നവർ പറയാറുള്ള പരാതികൾ.അമിതമായ ഫോൺ ഉപയോഗവും, ഉറങ്ങാൻ കൃത്യമായ സമയം പാലിക്കാത്ത രീതിയും ഉറക്കക്കുറവിനു കാരണമായി കണ്ടുവരാറുണ്ട്. വളരെ തിരക്കുപിടിച്ച ദൈനംദിന പ്രവർത്തികൾക്ക് ശേഷം വിശ്രമം ആവശ്യമാണ്.

 

 

അതിനു നല്ല ഉറക്കം ലഭിച്ചേ മതിയാവു. മാത്രവുമല്ല ഓർമ്മ നിലനിൽക്കാൻ, ഓരോ ദിവസവും പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മറക്കാതെ ഇരിക്കാൻ ഉറക്കം അനിവാര്യമാണ്. ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനു മാത്രമല്ല മനസ്സിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും വ്യായാമം അത്യാവശ്യമാണ്. എല്ലാ ദിവസവും അല്പ സമയം വ്യായാമം ചെയ്യാൻ സമയം കണ്ടെത്താം. വിഷാദം, മാനസിക സമ്മർദ്ദം എന്നിവ കുറയ്ക്കാനും ഇതു ഗുണം ചെയ്യും. എന്നാൽ അതിനായി നമക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ച് നിർമിച്ചു ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിച്ചു നമ്മൾക്ക് പൂർണമായി നമ്മൾക്ക് നല്ല ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാം , വീട്ടിൽ താനെ ഒരു ചായ കുടിച്ചു നമ്മൾക്ക് നന്നായി ഉറങ്ങാനും കഴിയും , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

https://youtu.be/1B5Gr79y2Bk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *