എത്ര പഴകിയ ആസ്തമയും, ശ്വാസം മുട്ടലും പമ്പ കടക്കും ഇതൊന്ന് കുടിച്ചാൽ

നമ്മളിൽ പലർക്കും വന്നു ചേരുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശനം തന്നെ ആണ് ആസ്തമയും, ശ്വാസം മുട്ടലും തണുപ്പ് കാലത്തു ആണ് ഇത് കൂടുതൽ ആയി നമ്മൾക്ക് വന്നു ചേരുന്നത് , ശ്വാസംമുട്ടൽ അസ്വസ്ഥത മാത്രമല്ല നൽകുന്നത്‌ പലപ്പോഴും അത്‌ നമ്മളെ ലജ്ജിതരാക്കുകയും ചെയ്യും. ശ്വാസംമുട്ടൽ നിർത്താൻ വഴികൾ ഒന്നുമില്ലേ? ആസ്‌തമ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നങ്ങളാൽ ശ്വാസംമുട്ടൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക്‌ അറിയാൻ കഴിയും ഇതിന്‌ ഒരാശ്വാസം കണ്ടെത്തുക അത്ര എളുപ്പം അല്ല എന്ന്‌. അതേസമയം ഇത്‌ വളരെ ആവശ്യവുമാണ്‌. എന്നാൽ, ശ്വാസംമുട്ടലാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക്‌ ഇനി സന്തോഷിക്കാം. ശ്വാസംമുട്ടലിന്‌ പരിഹാരം കാണാൻ സഹായിക്കുന്ന സ്വാഭാവിക മാർഗ്ഗങ്ങളാണ്‌ നമ്മൾക്ക് ഇടയിൽ ഉള്ളത് ,

 

എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ഈ അസുഖങ്ങൾ എല്ലാം വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ച് നിർമിച്ചു കഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന മരുന്നുകൾ ആണ് ഇത് , വളരെ നല്ല ഔഷധ ഗുണം ഉള്ള ഒന്നു തന്നെ ആണ് ഇത് , വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള വസ്തുക്കൾ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ , ശ്വാസംമുട്ടൽ അസ്വസ്ഥത മാറ്റി എടുക്കാനും കഴിയും , പാലിൽ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടു തിളപ്പിച്ച പാലിൽ മഞ്ഞൾ പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് ഇളക്കിയ ശേഷം രാവിലെയും വൈകു നേരവും കുടിച്ചാൽ നമ്മളുടെ , ശ്വാസംമുട്ടൽ പോലെ ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്നും നല്ല ഒരു മാറ്റം തന്നെ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *