മുഖത്തെ ചുളിവ് മാറ്റാൻ ഉലുവ പൊടി

സാധാരണയാണ്. പ്രായം കൂടുന്തോറും ചർമത്തിന് ഇറുക്കം നൽകുന്ന കൊളാജൻ എന്ന ഘടകത്തിന്റെ ഉൽപാദനം കുറയുന്നതാണ് പ്രധാന കാരണം. ഇത് ചർമത്തിന് അയവു നൽകുന്നു.
ചെറു പ്രായത്തിലും മുഖത്തു ചുളിവുകൾ വീഴാൻ പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട്. ഇതിൽ സ്‌ട്രെസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമാണ്. ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോൺ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രധാന കാരണമാണ്. ഇതല്ലാതെയും ധാരാളം കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ചർമത്തെ ബാധിയ്ക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്‌നമാണ്. ഇത് ചർമത്തിൽ ചുളിവു വീഴാൻ കാരണമാകും.
മുഖത്തുപയോഗിയ്ക്കുന്ന സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കളും മേയ്ക്കപ്പുമാണ് മറ്റൊരു കാരണം. ഇവയിലെ കെമിക്കലുകൾ പലപ്പോഴും ഗുണത്തേക്കാളേറെ ചർമത്തിന് ദോഷമാണ് വരുത്തുക. മുഖത്തിനു ചുളിവുകൾ വരുത്താനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് ഇവ. മുഖത്തു ചെയ്യുന്ന സൗന്ദര്യ വർദ്ധക പ്രക്രിയകളാണ് മറ്റൊന്ന്.

 

 

ഇവയും ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ചുളിവുകൾക്ക് ഇട വരുത്തുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും തെറ്റായ രീതിയിലെ സൗന്ദര്യ വർദ്ധക പ്രയോഗങ്ങൾ. ഇതല്ലാതെ സൂര്യനിൽ നിന്നുളള അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികളും ഇതിനുള്ള കാരണമാണ്.
മുഖത്തെ ചുളിവുകൾക്ക് സഹായകമായി പല ക്രീമുകളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ആണ് എന്നാൽ അത് എല്ലാം നമ്മളുടെ സ്കിന്ന് പലരാത്തരത്തിൽ ഉള്ള പ്രശനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും , എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് പ്രകൃതിദത്തം ആയ രീതിയിൽ നിർമിച്ചു നമ്മളുടെ മുഖത്തെ ചുളിവുകൾ മട്ടൻ കഴിയുന്ന ഒന്ന് താനെ ആണ് ഇത് , വീട്ടിൽ ഉള്ള ഉലുവ പൊടിയു മുട്ടയും ചേർത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ നല്ല ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയും , വളരെ നല്ല ഒരു റിസൾട്ട് താനെ ആണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *