പൈല്‍സിന് നാടന്‍ ഒറ്റമൂലി എളുപ്പത്തില്‍ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നത്

മൂലക്കുരു അഥവ പൈൽസ്‌ എന്നത്‌ മലദ്വാരത്തിന്‌ അകത്തും ചുറ്റുമായും ഉണ്ടാകുന്ന വീക്കമാണ്‌. കോശങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഇതിൽ രക്ത കുഴലുകളും പേശികളും അടങ്ങിയിരിക്കും. പല വലുപ്പത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലക്കുരു മലദ്വാരത്തിന്‌ പുറത്തും ഉണ്ടാകാം. വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു പ്രശ്‌നമായി ഇതിനെ കാണേണ്ടതില്ല. സാധാരണയായി ഇത്‌ തനിയെ അപ്രത്യക്ഷമാകാറുണ്ട്‌. എന്നിരുന്നാലും ചിലപ്പോൾ ശസ്‌ത്രക്രിയയിലൂടെ നീക്കം ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥകളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ജനിതക ഘടകങ്ങളും സാധാരണ പൈൽസിന്‌ കാരണമാകാം. അതായത്, പാരമ്പര്യമായി പൈൽസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെയേറെയാണ് എന്ന്. പ്രായം കൂടും തോറും പൈൽസ്‌ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്‌ . ഗർഭിണികളായ സ്‌ത്രീകൾക്കും പൈൽസ്‌ വരാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്‌.

 

 

ഉദരത്തിൽ നിന്നുള്ള അമിതമായുള്ള സമ്മർദ്ദം മലദ്വാരത്തിന്‌ ചുറ്റും വീക്കം വരാനും അത്‌ പൈൽസ്‌ ആയി മാറാനും സാധ്യത ഉണ്ട്‌. അമിത വണ്ണം ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്‌.എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ഇത് എല്ലാം പൂർണമായി മാറ്റി എടുക്കാനും കഴിയും , വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ച് നമ്മൾക്ക്ക് വളരെ എളുപ്പം തന്നെ നിർമിച്ചു കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഗുണം തന്നെ ആണ് , എന്നാൽ കടകളിൽ നിന്നും വലിയ വിലകൊടുത്തു വാങ്ങുന്ന മരുന്ന് എല്ലാം നല്ല ഒരു റിസൾട്ട് തരണം എന്നില്ല .എന്നാൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒറ്റമൂലി നല്ല ഒരു റിസൾട്ട് തന്നെ ആണ് തരുന്നത്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *