രാത്രി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കറുപ്പും കരുവാളിപ്പും ചുളിവുകളും മാറി നിങ്ങൾ ചെറുപ്പമാകും

മുഖ സൗന്ദര്യം എല്ലാവരുടെയും ഒരു പ്രധാന വെല്ലുവിളി ആണ് , മുഖത്തു ഉണ്ടാവുന്ന പാടുകൾ എല്ലാം നമ്മളെ വലിയ രീതിയിൽ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശനം തന്നെ ആണ് , കറുത്ത പാടുകളും മുഖത്തു ഉണ്ടാവുന്ന ചുളിവുകളും എല്ലാം നമ്മളെ ആശ്വാസത്താർ ആക്കുകയും ചെയ്യും , എന്നാൽ അങ്ങിനെ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നു പരിഹരിക്കാനും കഴിയും , ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചർമ്മത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചുളിവുകൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതികളെക്കുറിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ രീതി എല്ലാവർക്കും വീടുകളിൽ പരീക്ഷിക്കാവുന്ന കൂടിയാണ്. ശരീരത്തിന് ചുറ്റും പ്രായമാകുന്ന തോറും ചുളിവുകൾ ബാധിക്കുന്നത് സാധാരണമാണ്. മാത്രമല്ല നല്ല രീതിയിൽ മാറ്റം കാണാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകും.പലതരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗങ്ങളും പലതരത്തിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചുളിവുകൾ ബാധിക്കാറുണ്ട്.

 

എന്നാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചുളിവുകൾ മാറ്റി എടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതികളാണ് കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും വീടുകളിൽ നോക്കുന്നതാണ്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോഫി പൗഡർ ലേക്ക് അല്പം സ്റ്റാൻഡിൽ പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്തു.നല്ലതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തു എടുക്കുക. ഇത് ചുളിവുകൾ അമിതമായി കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചുളിവുകൾ മാറ്റി സ്കിൻ നല്ല ഗ്ലോവിങ് ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നു. എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ഇത് കാരണമാകുന്നു. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതി എല്ലാവർക്കും വീടുകളിൽ ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *