പ്രമേഹം സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ഈ അത്ഭുത പഴം കഴിച്ചാൽ

നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കണ്ടു വരുന്ന ഒരു പ്രധാന രോഗം ആണ് പ്രമേഹം അഥവാ ഷുഗർ , ഇവ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രയാസം ആണ് ,ഇത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു രോഗാവസ്ഥ നമ്മളെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഇത് നമ്മൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയു, പ്രമേഹ രോഗത്തിന് ഞാവൽ‌ പഴത്തേക്കാൾ വലിയ ഒരു മരുന്നില്ലെന്ന് പറയാം. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര കുറക്കാൻ ഉത്തമമാണ് ഞാ‍വൽ‌പഴം. രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ അളവ് വർധിപ്പിക്കാനും രക്തസമ്മർദ്ദത്തെ നിയന്ത്രിച്ച്‌ നിർത്താനും ഞാവൽപ്പഴത്തിന് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ ധരാളമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് ഞാവൽപ്പഴം. പല ആയൂർവേദ മരുന്നുകളിലും ഞാവൽപ്പഴം ഒരു പ്രധാന ചേരുവയാണ്. പ്രമേഹ രോഗത്തിന് ഞാവൽ‌പഴത്തേക്കാൾ വലിയ ഒരു മരുന്നില്ലെന്ന് പറയാം.

 

രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര കുറക്കാൻ ഉത്തമമാണ് ഞാ‍വൽ‌പഴം. രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ അളവ് വർധിപ്പിക്കാനും രക്തസമ്മർദ്ദത്തെ നിയന്ത്രിച്ച്‌ നിർത്താനും ഞാവൽപ്പഴത്തിന് പ്രത്യേകകഴിവുണ്ട്.
ഇത് കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് അത്യുത്തമമാണ് ഇതിൽ ജീവകം എ, സി എന്നിവ ധാരാളമായി ഞാവൽ‌പ്പഴത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. . ചർമ്മ സംരക്ഷത്തിനും നല്ലതാണ് ഞാവൽ. ചർമ്മത്തിൽ എപ്പോഴും യൗവ്വനം നിലനിർത്താനും മുഖക്കുരു ഇല്ലാതാക്കാനും ഞാവൽ‌പ്പഴം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും. ഞാവൽ പഴം കഴിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ രോഗത്തിന് വളരെ അതികം നല്ല ഒരു കാര്യം തന്നെ ആണ് ,

https://youtu.be/uivugyRolwk

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *