മൂത്രസഞ്ചിയിലെ ക്യാന്‍സര്‍ ലക്ഷണങ്ങള്‍

നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും അവയവങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിലല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ സൂചനകൾ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ പലപ്പോഴും രോഗം ഉള്ള വ്യക്‌തി മനസ്സിലാക്കാൻ ശരീരം നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ്. രോഗങ്ങൾ, മറ്റ് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ എന്നിവ അസുഖകളുടെ സൂചനകളാണ് , എന്നാൽ മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം കേവലം അടയാളമോ ലക്ഷണമോ രോഗത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം മനസ്സിലാക്കാൻ പര്യാപ്തമാകുന്നത് ആകണമെന്നുമില്ല. ഇത് പോലെ തന്നെയാണ് കാൻസറിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും അടയാളങ്ങളും. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരം നൽകുന്ന ഇത്തരം സൂചനകൾ നാം കൃത്യ സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നതാണ് ചികിത്സ വൈകുന്നതും പിന്നീട് രോഗം മൂർച്ഛിച്ച് മരണത്തിന് കാരണമാകുന്നതും. മൂത്രാശയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ലളിതമായി തോന്നാമെങ്കിലും, വാസ്തവത്തിൽ ഇത് വളരെ സങ്കീർണ്ണമാണ്,

 

കാരണം ഇത് വൃക്കകളിൽ നിന്നുള്ള തുടർച്ചയായ മൂത്രത്തിന്റെ ഒഴുക്കിനെ സ്വമേധയാ പുറന്തള്ളുന്ന ഇടവിട്ടുള്ള ഒഴുക്കാക്കി മാറ്റുന്നു. സ്ത്രീകളേക്കാൾ അഞ്ച് മടങ്ങ് കൂടുതൽ മൂത്രാശയ മുഴകൾ പുരുഷന്മാരെ ബാധിക്കുന്നു, ഇത് രോഗം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അപകട ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, അതായത് ജീവിതശൈലി, പ്രത്യേകിച്ച് പുകവലി.എന്നിവ മൂത്രസഞ്ചിയിൽ കായൻസാർ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഏറെ ആണ് , എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിനു പ്രതിവിധികളും ഉണ്ട് , ധാരളം വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിലൂടെയും നമ്മൾക്ക് ഈ അസുഖം വരാൻ ഉള്ള സാധ്യതയും കുറയും , മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ വേദന , അതുപോലെ മൂത്രത്തിന്റെ നിറം മാറ്റം എന്നിവ ആണ് ഇതിനു പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ ആണ് മൂത്ര സഞ്ചിയിലെ ക്യാൻസർ ലക്ഷങ്ങൾ ,

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *