പഴക്കമുള്ള പുറം വേദന ജോയിന്റ് വേദന മാറ്റാൻ ഒറ്റമൂലി

ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണമാകാം വേദന.ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തലച്ചോറിലേക്കുള്ള ഒരു വിധത്തിലുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് വേദന .ചില വേദനകൾ വരുമ്പോൾ മരുന്ന് കഴിച്ചാലും മാറിയില്ലെന്ന് വരാം.ശരിയായ ചികിത്സ രീതികൾ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വേദനയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാം. പ്രായഭേധമില്ലാതെ എല്ലാവര്ക്കും വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് വേദന .ഈ വേദനകൾ തന്നെ പലവിധതിലുണ്ട്. ഈ വേദനകൾ ഏതുതരത്തിൽ ഉള്ളതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ചികിത്സാരീതികൾ നിർണയിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം വേദനകളെ രണ്ടു വിധമായി കാണുന്നു , നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ശരിയായ രീതിയിലാണെങ്കിൽ, പുറംവേദനയിൽ നിന്നും പേശിവേദനയിൽ നിന്നും അത് നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ്. എല്ലുകളും സന്ധികളും ശരിയായി വിന്യസിക്കുവാനും, പേശികൾ ശരിയായ വിധത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുവാനും ശരിയായ ശരീരഭാവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. പുറംവേദന നിങ്ങളെ സ്ഥിരമായി ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ,

 

 

നിസ്സാരമായി എടുക്കരുത്. നിങ്ങൾ പുറംവേദനയുടെ കാര്യത്തിൽ എത്രത്തോളം അശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്നുവോ, അത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നീട് ഇത് ചികിത്സിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരിക. , അമിത ഭാരം എന്നിവയാണ് പുറംവേദനയുടെ ചില സാധാരണ കാരണങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ വരുത്തുന്ന ഗുണകരമായ മാറ്റങ്ങൾ, കൃത്യമായ വ്യായാമം, എന്നിവ പുറംവേദന കുറയ്ക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന രീതി മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് പുറംവേദന വരാതിരിക്കുവാനും, ഒഴിവാക്കാനുമുള്ള മറ്റൊരു ഫലപ്രദമായ വഴി നിരവധി ആണ് , നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇതിനുള്ള പരിഹാരം, ഉണ്ടാക്കാം , ഉലുവ ജീരകം എന്നിവ പൊടിച്ചു ഇട്ട വെള്ളം കുടിച്ചാൽ വളരെ നല്ലതു ആണ് , ദിവസം ഓരോ ഗ്ലാസ് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതു ആണ് , പുറം വേദന പൂർണമായി ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും ,

https://youtu.be/u1VAo2QxVTc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *