മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറാൻ ഈ എണ്ണ പരീക്ഷിച്ചു നോക്ക്

മുടികൊഴിച്ചിലിന് പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തലയിലുള്ള താരൻ തന്നെയാണ്. താരൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിയന്ത്രണാതീതമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ തലയിൽ നിന്നും മുടികൊഴിയാൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. മാത്രമല്ല അവശേഷിക്കുന്ന മുടി ഡാമേജ് ആവാനും ഇത് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ മുടികൊഴിയുന്നതു നമ്മളെ വലിയ രീതിയിൽ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശനം തന്നെ ആണ് , മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോവുന്നത് കണ്ടാൽ എല്ലാവർക്കും ടെൻഷൻ തന്നെ ആണ് , എന്നാൽ താരൻ വരുന്നതിനു പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ തലയിൽനിന്നു പൂർണമായി ഒഴിവാക്കിയാൽ മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഒരു പരുതി വരെ നമുക്ക് നിയന്ദ്രിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനായി പലരും വിപണിയിൽ നിന്നും നല്ല വിലകൊടുത്തു ഹെയർ ഓയിൽ, ഷാമ്പൂ, കണ്ടീഷണർ എന്നവിവ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടോന്നും വലിയ ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായി കേട്ടിട്ടില്ല.

 

എന്നാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ടുതന്നെ താരൻ പൂർണമായി അകറ്റാനുള്ള ഒരു ഒറ്റമൂലി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം , കറ്റാർ വാഴ നമ്മളുടെ മുടിയെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ് , എന്നാൽ കറ്റാർ വാഴ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു എന്ന ആണ് നമ്മളുടെ മുടികൊഴിച്ചാൽ പൂർണമായി ഇല്ലാതാക്കുന്നത് , ശുദ്ധം ആയ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കറ്റാർ വാഴയുടെ തണ്ടു ഇട്ടു നിർമിച്ചു എടുക്കുന്ന ഒരു എണ്ണ ആണ് ഇത് , വളരെ നല്ല ഔഷധ ഗുണം ഉള്ള ഒന്നാണ് , ഇത് തലയിൽ തേച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല ഒരു ഗുണം തന്നെ ആണ് ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *