പല്ലിയെ തുരത്താൻ ഈ വഴി ഒന്നു പ്രയോഗിച്ചു നോക്കു

വീട്ടിൽ പല്ലികൾ വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും ദേഷ്യം ഉള്ള ഒരു കാര്യം ആണ് എങ്ങിനെ എങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്നും തുരത്താൻ നോക്കുന്നവർ ആണ് നമ്മളിൽ പലരും വീട്ടിൽ പല്ലികളുണ്ടാകുന്നത് പലർക്കും തലവേദനയാണ്. ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും തുറന്നു വച്ച ഭക്ഷണത്തിലും പല്ലികൾ വീഴുന്നതും പല വീട്ടിലും പതിവാണ്.പല്ലികൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പലർക്കും അറപ്പാണ്. അവ ചുവരുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വീഴുന്നത് പല വീട്ടിലും പതിവാണ്. എത്ര ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ദിവസേന ഇവ കൂടി കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇവയെ തുരത്താൻ വിപണിയിൽ പലതരം ഉൽപന്നങ്ങളും ലഭ്യമാണ്. എന്നാൽ സകല മാർഗങ്ങളും പരീക്ഷിച്ചിട്ടും ഫലം കാണാത്തവരും അനവധി. വീട്ടിലെ ചെറിയ പ്രാണികളെ പല്ലികൾ ഭക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ പ്രാണികൾ കുറയുമെന്ന ആശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിലും പല്ലികൾ വലിയൊരു തലവേദന തന്നെയാണ്.

 

 

വൃത്തിയില്ലാത്ത അടുക്കളയും, തുറന്ന്‌ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം തേടി പ്രാണികളും, ഇവയ്ക്ക് പിന്നാലെ പല്ലികളും എത്തും. പല്ലികൾ സാധാരണ കാണുന്നത് വാതിലിന് പിൻവശം, ട്യൂബ് ലൈറ്റിനടുത്ത്, എന്നാൽ നമുക് വളരെ അതികം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആണ് പല്ലികൾ കാരണം പലർക്കും പല പ്രശനങ്ങളും ഉണ്ട് , എന്നാൽ അവയെ തുരത്താൻ പല മാർഗങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളത് വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ച് നിർമിച്ചു എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗം ആണ് ഇത് , വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നിർമ്മിച്ചു എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്ന് തന്നെ ആണ് . വെളുത്തുള്ളി ജീരകം കരയാമ്പു ഉള്ളി എന്നിവ അരച്ച് എടുത്തു അതിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് പല്ലികൾ വരുന്ന സ്ഥലത്തു തെളിക്കുക , ഇങ്ങനെ ചെയുകയാണെന്ക്കിൽ പിന്നെ അവിടെ പല്ലികൾ വരുന്നത് കുറയുകയും ചെയ്യും ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *