വെറും 5 മിനിറ്റിൽ പാദം മൃതുവാകാം

പാദസംരക്ഷണം എപ്പോഴും ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. പലപ്പോഴും പാദസംരക്ഷണത്തില്‍ നമ്മള്‍ വരുത്തുന്ന വീഴ്ചയാണ് പല തരത്തിലും സൗന്ദര്യസംരക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ വെല്ലുവിളിയായി മാറുന്നത്. കാരണം പാദം വിണ്ടു കീറുക എന്നത് പലരേയും ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്ന ഒന്നാണ്.പലരേയും അലട്ടുന്ന പ്രധാന ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് ഉപ്പൂറ്റി വിണ്ടു കീറുന്നത്. ചിലരുടെ ഉപ്പൂറ്റികള്‍ വിണ്ട് കീറി നടക്കാന്‍ പോലും പറ്റാത്ത വിധത്തിലായിരിക്കും.

 

ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികള്‍ക്ക് പരിഹാരം കാണാന്‍ വേണ്ടി പലപ്പോഴും ആശുപത്രികളില്‍ പോയി മരുന്നുകള്‍ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് താല്‍ക്കാലികത്തേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ആശ്വാസം നല്‍കുക.എന്നാൽ ഇതിന് പ്രതിവിധി നിരവധി ഉണ്ട്  എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് അത് എല്ലാം വളരെ ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതി തന്നെ ആണ് , വളരെ പ്രയാസം ഉള്ളതും ആണ് എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ച് ആണിരോഗം എന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾക്ക് പൂർണമായി മാറ്റി എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്ന് തന്നെ ആണ് ,  അതിനായി നമ്മൾ പഴത്തൊലി ആണ് നമുക്  നല്ല ഒരു ഫലം തരുന്ന ഒന്ന് തന്നെ ആണ് ഇതിൽ ഉള്ളത് , അരിപൊടി, വിനിഗർ , തേൻ , എന്നിവ ചേർത്ത് നിമിച്ച ഒരു ഒറ്റമൂലി ആണ് ഇത്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *