രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്ബോൾ മുഖം വീർത്തിരിക്കുന്നത് മാറാൻ ഐസ് വെള്ളം മാത്രം മതി

രാവിലെ ഉണർന്ന ശേഷം കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ മുഖം വീർത്തിരിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇതിന് പരിഹാരം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം?
സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണമെന്നാൽ വില കൂടിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും സൗന്ദര്യ ചികിത്സകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അര്ഥമാക്കുന്നില്ല. ഒരല്പം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ സൗന്ദര്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള വഴികൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാനാകും. വളരെ ലളിതമായ ചർമ്മ പരിചരണ മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. പല സൗന്ദര്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിവിധികൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിഹാരം കണ്ടെത്താം, രാവിലെ ഉണരുമ്പോൾ മുഖം വീർത്തിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം എല്ലാവരെയും അലട്ടും ,

 

രാവിലെ ഉണർന്ന ശേഷം കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ പലരുടെയും കണ്ണുകളും മുഖവുമെല്ലാം വീർത്തിരിക്കാറുണ്ട്. രാവിലെ ഉണരുമ്പോൾ തന്നെ മുഖം ഇങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ആത്മവിശ്വാസം പോലും ഇല്ലാതാക്കുന്ന കാര്യമാണ് , എന്നാൽ പലർക്കും ഇത് എങ്ങിനെ ആണ് മാറ്റി എടുക്കേണ്ടത് എന്നു ഇതുവരെ അറിയില്ല എന്നാൽ ഇത് മാറ്റി എടുക്കാൻ നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്നു തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയും നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എളുപ്പം മുഖത്തെ വീർത്തിരിക്കുന്നത് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും , എന്നാൽ ഇടുമാറ്റാൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ തണുത്ത വെള്ളം എടുത്തു മുഖം കഴുകുക ഇത് ദിവസവും ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ മുഖം വീർത്തിരിക്കുന്നത് മാറുകയും ചെയ്യും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *