കഫം ഇളക്കി ശ്വാസകോശം വൃത്തിയാക്കും ഒറ്റമൂലി

കഫക്കെട്ട് തലയിലും നെഞ്ചിലുമുണ്ടാകാം. ഇത് വേണ്ട രീതിയിൽ ചികിത്സിച്ചു മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അണുബാധയിലേയ്ക്കു വഴി തെളിയ്ക്കാം. ജലദോഷം പോലുള്ള അവസ്ഥകൾ വരുമ്പോൾ കഫക്കെട്ട് വരുന്നത് സർവ്വ സാധാരണയാണ്. ഇതിനായി പലപ്പോഴും പലരും ആശ്രയിക്കാറ് ആന്റിബയോട്ടിക് മരുന്നുകളാണ്. എന്നാൽ ഇവയുടെ സ്ഥിരം ഉപയോഗവും അടിക്കടിയുളള ഉപയോഗവുമെല്ലാം തന്നെ മറ്റു പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കു വഴി വയ്ക്കും കഫക്കെട്ടിന് പ്രയോഗിയ്ക്കാവുന്ന പ്രകൃതിദത്ത മരുന്നുകൾ ധാരാളമുണ്ട്. നാടൻ കൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചു തയ്യാറാക്കാവുന്ന മരുന്നുകളാണ് ഇവ. ഇത്തരത്തിലെ ഒരു മരുന്നിനെക്കുറിച്ചറിയൂ.നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ച് ഇതിനു എല്ലാം പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ട് ,

 

 

പനി ചുമ ജലദോഷം എന്നിവ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ സാധാരണ ആയി കണ്ടു വരുന്ന ഒരു പ്രശനം തന്നെ ആണ് കഫക്കെട്ട് , എന്നാൽ ഇവ നമ്മളുടെ അടുത്ത് തന്നെ മരുന്നും ഉണ്ട് , ഇതിനായി തുളസി അടച്ചു നീര് എടുത്തു കുടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്ന് തന്നെ ആണ് എന്നാൽ തുളസി , ഇഞ്ചി എന്നിവ ചേർത്ത് അരച്ച് എടുത്തു ജ്യൂസ് രൂപത്തിൽ ആക്കിയ ഒറ്റമൂലി ദിവസസവും കുടിച്ചാൽ പനി പോകും കഫം ഇളക്കി ശ്വാസകോശം വൃത്തിയാവുകയും ചെയ്യും ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *