മുടി കൊഴിച്ചില മാറണോ തേങ്ങാ അരച്ച് തലയിൽ തേക്കുക

നമ്മളിൽ മുടികൊഴിച്ചിലിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശനം ആയി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് മുടിയുടെ ബലം കുറയുന്നതും നീളം കുറയുന്നതും എല്ലാവരെയും അലട്ടുന്നുന്ന ഒരു പ്രശനം ആണ് . അതുപോലെ തന്നെ താരൻ വരുന്നതും നമ്മളെ വലിയ രീതിയിൽ അലട്ടും എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തലയോട്ടിയിൽ മുടിയ്ക്ക് ഇടയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന താരൻ പെട്ടന്ന് തന്നെ കളയുന്നതിനുള്ള അടിപൊളി വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്‌. മുടികൊഴിച്ചിലിന് മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തലയിലുള്ള താരൻ തന്നെയാണ്. താരൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിയന്ത്രണാതീതമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ തലയിൽ നിന്നും മുടികൊഴിയാൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. മാത്രമല്ല അവശേഷിക്കുന്ന മുടി ഡാമേജ് ആവാനും ഇത് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവയ്ക്ക് എല്ലാം നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പരിഹാരം ഉണ്ട് ,

 

എന്നാൽ ഇന്ന് ഇത് പലതരത്തിലുള്ള ഷോപ്പുകളിൽനിന്നും പാക്കറ്റുകളിൽ ആയും വാങ്ങാറുണ്ട്.എന്നാൽ ഇവയൊന്നും നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഒരു റിസൾട്ട് തരണം എന്നില്ല , പലതരത്തിൽ ഉള്ള കെമിക്കൽ അടങ്ങിയ മരുന്നുകൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുത് എന്നാൽ അത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നത് തന്നെ ആണ് നല്ലതു , എന്നാൽ പ്രകൃതിദത്തം ആയ രീതിയിൽ നിർമിച്ചു എടുക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ തന്നെ ആണ് നമ്മളുടെ മുടി വളരാനും മുടികൊഴിച്ചാൽ മാറാനും സഹായിക്കുന്ന നല്ല ഔഷധഗുണം ഉള്ള ഒറ്റമൂലികൾ , അതിനായി വീട്ടിൽ ഉള്ള ഉണക്ക തേങ്ങാ അരച്ച് തലയിൽ പുരട്ടിയാൽ നല്ല ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് നമുക് ലഭിക്കുന്നത് , മുടിയുടെ സംരക്ഷണം നല്ല ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ആണ് ഇത് വഴി നടക്കുന്നത് , മുടി ഇരട്ടി ആയി വളരുകയും ചെയ്യും ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *