നടുറോട്ടിൽ മോഷണം നടത്തുന്ന യുവാക്കൾ

നമ്മളുടെ ഇടയിൽ കണ്ടു വരുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യം തന്നെ ആണ് മോഷണം , നിരവധി മോഷണ നമ്മൾ പല വീഡിയോരൂപത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ആണ് , നിരവധി മോഷണത്തിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആയതും ആണ് , എന്നാൽ അങ്ങിനെ ഒരു കള്ളന്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇത് അതിസാഹസികം ആയി മോഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു കള്ളന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആയികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് , ചെറിയ വരുമാനം ഉള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ, അത്യവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ പണം കടം വാങ്ങേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യമാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. എന്നാൽ മോഷണം നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആണ് ,

 

 

 

പട്ടാപകൽ തന്നെ ആണ് ഈ മോഷണ നടത്തുന്നത് ഇത്രയും കഴിവുള്ള ഒരു കള്ളന്മാർ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഉള്ളത് ഈ ലോകത്തു പല തരത്തിൽ ഉള്ള മോഷങ്ങൾ ആണ് ദിനം പ്രതി നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓരോ മോഷ്ടാക്കളും വിദഗ്ദ്ധമായി ആസൂത്രണം ചെയ്തു കൊണ്ട് തന്നെ ആകും മോഷണം നടത്താറുള്ളത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചു സൂത്രശാലികൾ ആയ മോഷ്ടാക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇതിൽ കൂടുതലും സി സി ടി വി ക്യാമെറയിൽ പതിഞ്ഞ റിയൽ ലൈഫ് ഇൽ നടന്ന മോഷണങ്ങൾ തന്നെ ആണ്. മോഷണം ചെയ്യുക എന്നത് വളരെ വലിയ കുറ്റകരം തന്നെ ആണ്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചെയുന്നവർക്ക് ശിക്ഷയും ലഭിക്കുന്നു , എന്നാൽ അങ്ങിനെ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് ,

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *